Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αναδυόμενοι ρύποι στα υπόγεια ύδατα

Mato Giollanta

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8C2442CE-1BCB-4761-8F49-9E22E2A82F09
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γιολλάντα Μάτο, "Αναδυόμενοι ρύποι στα υπόγεια ύδατα ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96541
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η διπλωματική αυτή εργασία φέρει τον τίτλο ‘Αναδυόμενοι ρύποι στα υπόγεια ύδατα’ και αναλύει τις διάφορες ομάδες ρύπων αναδυόμενης απασχόλησης. Η έρευνα αυτή αναδεικνύει τη σοβαρότητα του προβλήματος των αναδυόμενων ρύπων στα υπόγεια ύδατα και προσφέρει μια εμβριθή μελέτη σχετικά με της πηγές, τη μεταφορά, τους κινδύνους για την υγεία και τις δυνατές λύσεις για αυτούς. Η εργασία αρχικά, απαριθμεί διάφορες ομάδες αναδυόμενων ρύπων, όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας, τα παρασιτοκτόνα, τις ορμόνες, τα νανοϋλικά, τις ενώσεις τρόπου ζωής (καφεΐνη και νικοτίνη) και τέλος τα βιομηχανικά προϊόντα. Εξετάζονται επίσης οι πηγές αυτών των ρύπων, διαχωρίζοντας τις σε σημειακές και μη σημειακές πηγές, περιλαμβανομένων της γεωργίας, των μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, των χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων και των νοικοκυριών. Επιπλέον, η εργασία εξετάζει τους μηχανισμούς μεταφοράς των ρύπων προς τα υπόγεια ύδατα, συμπεριλαμβάνοντας τη διάχυση και τη διήθηση. Αναλύονται οι παράγοντες που επηρεάζουν αυτούς τους μηχανισμούς, όπως οι χαρακτηριστικές γεωλογικές ιδιότητες του εδάφους και τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των ρύπων. Ακόμη, παρουσιάζονται αναλυτικά έρευνες και παραδείγματα που αναφέρουν διεθνείς αλλά και εγχώριες περιπτώσεις εμφάνισης αυτών των ρύπων στα υπόγεια ύδατα. Ένα σημαντικό κομμάτι της εργασίας είναι η αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία που σχετίζονται με την παρουσία αναδυόμενων ρύπων στα υπόγεια ύδατα. Τέλος, παρουσιάζονται μερικά μέτρα αντιμετώπισης των αναδυόμενων ρύπων στα υπόγεια ύδατα. Αναλύονται μέθοδοι απομάκρυνσης και επεξεργασίας των ρύπων, όπως η χρήση βιολογικών και φυσικοχημικών μεθόδων και τεχνολογιών. Η εργασία καταλήγει σε συμπεράσματα σχετικά με τη σοβαρότητα του προβλήματος της εμφάνισης αναδυόμενων ρύπων στα υπόγεια ύδατα και την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση και προστασία τους. Επισημαίνονται οι σημαντικοί ρόλοι που παίζουν οι περιβαλλοντικές πολιτικές, οι νομοθεσίες και οι τεχνολογικές καινοτομίες στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά