Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση δειγμάτων τάλκη από Ελλάδα και Αίγυπτο για χρήση στην κοσμετολογία

Tsiapali Olga

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/191EEC0A-E3FF-4B28-8EC2-2579E67C8E4B
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Όλγα Τσιάπαλη, "Αξιολόγηση δειγμάτων τάλκη από Ελλάδα και Αίγυπτο για χρήση στην κοσμετολογία", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96590
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια η κοινωνία και κυρίως η επιστημονική κοινότητα έχει στρέψει το ενδιαφέρον της προς έναν πιο οικολογικό και υγιεινό τρόπο ζωής. Η επιστήμη της κοσμετολογίας στη προσπάθειά της να εισέλθει σε αυτόν τον νέο τρόπο ζωής, αυξάνει την έρευνα πάνω στα φυσικά καλλυντικά. Σημαντικός υποστηρικτής της στην προσπάθεια αυτή αποτελούν τα ορυκτά. Στην παρούσα διπλωματική μελέτη γίνεται αξιολόγηση του ορυκτού τάλκη από περιοχές της Αιγύπτου και από τον Ελλαδικό χώρο για τη χρήση του ως πρώτη ύλη στην παρασκευή καλλυντικών. Η έρευνα εστιάζεται στη καθαρότητα των δειγμάτων, αλλά και στις ιδιότητες του χρώματός τους. Αρχικά διεξήχθησαν ορυκτολογικές αναλύσεις με Περιθλασιμετρία Ακτίνων Χ (XRD), επιβεβαιώνοντας την ορυκτολογική καθαρότητα των περισσότερων δειγμάτων. Συγκεκριμένα, ο τάλκης ήταν η κύρια ορυκτολογική φάση συνοδευόμενος από λίγες προσμίξεις, με εξαίρεση ένα δείγμα στο οποίο ταυτοποιήθηκε μια μικρή ποσότητα σερπεντίνη. Έπειτα πραγματοποιήθηκε χημική ανάλυση με Φασματοσκοπία Ακτίνων-Χ Φθορισμού (XRF) μέσω της οποίας διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα δείγματα κατείχαν ποιότητα καλλυντικών, εκτός από δύο δείγματα που παρατηρήθηκε η παρουσία τοξικών ιχνοστοιχείων. Επιπρόσθετα, έγινε κοκκομετρική ανάλυση των δειγμάτων με κοκκομετρικό αναλυτή σκέδασης ακτίνων Laser, για την διαπίστωση των επιθυμητών κοκκομετρικών ορίων του τάλκη στην κοσμετολογία. Τέλος στα δείγματα πραγματοποιήθηκε προσδιορισμός ιδιοτήτων χρώματος (με τo χρωματικό μοντέλο CIELab), για την εύρεση της διαφοράς από το τέλειο λευκό που επιβεβαίωσε την ικανότητά τους για πιθανή χρήση ως αντηλιακά φίλτρα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά