Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Άνοδος της στάθμης της θάλασσας και παράκτιες πόλεις. Καλές πρακτικές προσαρμογής: Ρότερνταμ, Νέα Υόρκη, Τζακάρτα

Kladou Ifigeneia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2792257B-BCA7-48A9-9ECD-24ED8A5C4B89
Έτος 2023
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιφιγένεια Κλάδου, "Άνοδος της στάθμης της θάλασσας και παράκτιες πόλεις. Καλές πρακτικές προσαρμογής: Ρότερνταμ, Νέα Υόρκη, Τζακάρτα.", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96657
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, αποτελεί μία πολυσυζητημένη έννοια κατά τον 21ο αιώνα, με πλήθος επιστημονικών ομάδων να θέτουν ερωτήματα αναφορικά με την κρισιμότητα του φαινομένου. Εντούτοις, υπάρχει πλέον ευρεία αποδοχή από τον επιστημονικό κύκλο πως η άνοδος της στάθμης της θάλασσας πραγματικά συμβαίνει και, μάλιστα, επιταχύνεται, με την κλιματική αλλαγή να βρίσκεται στο επίκεντρο των αιτιών αυτής της συνθήκης. Αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη αντιμετώπισης του φαινομένου, τόσο σε οικουμενική, όσο και σε τοπική κλίμακα, με τις παράκτιες αστικές περιοχές που πλήττονται, να διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στη δημιουργία και εφαρμογή χωρικών στρατηγικών προσαρμογής στις επερχόμενες κλιματικές πιέσεις που επιφέρει η άνοδος της στάθμης της θάλασσας.Η παρούσα έρευνα αποτελεί προσπάθεια διερεύνησης καλών πρακτικών και σύγχρονων εργαλείων αντιμετώπισης της ανόδου της στάθμης της θάλασσας και των πλημμυρών για τις παράκτιες πόλεις, μέσα από τη μελέτη πολιτικών προσαρμογής στο φαινόμενο, στις πόλεις Ρότερνταμ, Νέα Υόρκη και Τζακάρτα. Αρχικά, επιχειρείται η αναγνώριση της πολυεπίπεδης σχέσης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής με το αστικό σύστημα, μέσω της αναγνώρισης των συνεπειών της στην αστική ζωή. Το δεύτερο μέρος της μελέτης, επικεντρώνεται στην καταγραφή των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος στις παράκτιες πόλεις, και στην αναφορά των πολιτικών μετριασμού και προσαρμογής αυτών, στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Έπειτα από την καταγραφή των κριτηρίων επιλογής των πόλεων που επιλέχθηκαν προς διερεύνηση, το τρίτο μέρος της έρευνας επικεντρώνεται στην ανάλυση τριών παράκτιων μητροπόλεων, μία για κάθε αρχέτυπο παράκτιας πόλης (παραποτάμια, παραθαλάσσια, νησιωτικό σύμπλεγμα), στοχεύοντας στην καταγραφή και ταξινόμηση των χωρικών παρεμβάσεων, από μία σειρά στρατηγικών προσαρμογής στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας, που προτείνονται από την κάθε περιοχή. Η έρευνα ολοκληρώνεται με την εκπόνηση συμπερασμάτων, που αφορούν την σχέση της ολοκληρωμένης κλιματικής προσαρμογής με την κοινωνικοοικονομική δομή των αστικών περιοχών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά