Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διεθνείς τάσεις στην διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής για τη διάθεση ανακτημένου νερού προς επαναχρησιμοποίηση

Pliatsika Petroula

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/3FB8F7D0-C925-4DD9-8990-DD8232A73424-
Αναγνωριστικόhttps://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96707-
Γλώσσαel-
Μέγεθος112 σελίδεςel
Μέγεθος4.6 megabytesen
ΤίτλοςΔιεθνείς τάσεις στην διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής για τη διάθεση ανακτημένου νερού προς επαναχρησιμοποίηση el
ΤίτλοςInternational trends in water tariffs policy for the supply of reclaimed water for reuse purposesen
ΔημιουργόςPliatsika Petroulaen
ΔημιουργόςΠλιατσικα Πετρουλαel
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Gikas Petrosen
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Γκικας Πετροςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Chrysikopoulos Constantinosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Χρυσικοπουλος Κωνσταντινοςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Rozakis Stylianosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Ροζακης Στυλιανοςel
ΕκδότηςΠολυτεχνείο Κρήτηςel
ΕκδότηςTechnical University of Creteen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαTechnical University of Crete::School of Chemical and Environmental Engineeringen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαΠολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντοςel
ΠερίληψηΤο νερό ως απαραίτητο αγαθό για την επιβίωση του ανθρώπου αποτελεί πόλο έλξης μελέτης με σκοπό την προστασία, διατήρηση και ορθή διαχείριση των υδάτων. Συγκεκριμένα στην παρούσα διπλωματική εργασία το ενδιαφέρον εστιάζεται στις μεθόδους τιμολόγησης του ανακτημένου νερού και σε διεθνή τιμολογιακές πολιτικές ανακτημένου νερού προς επαναχρησιμοποίηση. Η επαναχρησιμοποίηση νερού είναι ένας ρηξικέλευθος τρόπος εξοικονόμησης και μείωσης σπατάλης νερού. Ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται αυτό είναι μέσω της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) όπου το λύμα θα υποστεί βάση νομοθεσίας πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια επεξεργασία για να προκύψει ένα τελικό προϊόν (ανακτημένο νερό) το οποίο δεν απορρίπτεται στον αποδέκτη π.χ. θάλασσα καθώς το υγρό αυτό προέρχεται από το ρεύμα επαναχρησιμοποίησης της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων. Πολλές φορές χρησιμοποιούνται επιπλέον τρόποι απολύμανσης για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και για την επίτευξη ποιοτικών χαρακτηριστικών εντός νομοθετικών ορίων. Το ανακτημένο νερό ύστερα από την επεξεργασία θα μπορεί να διατεθεί σε διάφορες χρήσεις όπως άρδευση, ύδρευση, για βιομηχανική χρήση, για χώρους αναψυχής, για εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα κ.α. Για την εφαρμογή του ανακτημένου νερού ακολουθούνται οδηγίες και κανονισμοί που έχουν οριστεί σε τοπικό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Πιο αναλυτικά, γίνεται αναφορά στις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, σε κανονισμούς και διατάξεις ανά ήπειρο και σε Ευρωπαϊκές νομοθεσίες, συμπεριλαμβανομένου και την περίπτωση της Ελλάδας με τον Κανονισμός ΕΕ 2020/741 – επαναχρησιμοποίηση υδάτων. Το τελευταίο και πιο σημαντικό κομμάτι της εργασίας αυτής είναι η ανάδειξη μεθοδολογιών για την τιμολόγηση του νερού συμπεριλαμβανομένου την έννοια της κοστολόγησης και αναλύοντας το συνολικό κόστος του νερού. Αναφορικά, το συνολικό κόστος του νερού αποτελείται από τρία κόστη το χρηματοοικονομικό, το κόστος φυσικών πόρων και το περιβαλλοντικό κόστος. Με βάση αυτή και με την βοήθεια της οικονομικής ανάλυσης και την μεθόδους ανάλυσης κόστους – ωφέλειας λήφθηκαν υπόψη οι παράγοντες και όλα όσα πρέπει να υπολογιστούν ώστε να προκύψει ένα όσο τον δυνατόν λειτουργικό τιμολόγιο. Επίσης δόθηκε προσοχή στη έννοια και στην εύρεση υπολογισμού του περιβαλλοντικό κόστος. Τέλος, αναφέρονται περιπτώσεις ανά τον κόσμο με έντονο ενδιαφέρον ως προς την τιμολογιακή πολιτική που χρησιμοποιούν αναλόγως με την χρήση ανακτημένου νερού (άρδευση, ύδρευση και βιομηχανία). Τα τιμολόγια που εφαρμόζουν παρουσιάζουν κοινά στοιχεία με βάση τις μεθόδους τιμολόγησης που υπάρχουν αλλά στην πλειοψηφία η κάθε περιοχή προσαρμόζει τα τιμολόγια στα δικά της δεδομένα, ακολουθώντας την νομοθεσία και την οικονομική κατάσταση. Αυτές οι περιοχές παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις νερού και υδατικά προβλήματα όπως λειψυδρία και ξηρασία. Οι περιοχές που έλαβαν χώρα είναι η επαρχία Sindh στο Πακιστάν, το Ισραήλ, πόλεις της Αυστραλίας, η Σιγκαπούρη, η Βαλένθια και η Tarragona της Ισπανίας, η Καλιφόρνια το Όστιν και το South Orange στις ΗΠΑ, το Αμμάν στην Ιορδανία.el
ΠερίληψηWater, as an essential commodity for human survival, is an attraction for studies aimed at the protection, conservation, and proper management of water. Specifically, in this thesis the focus is on pricing methods for reclaimed water and international pricing policies for reclaimed water for reuse. Water reuse is a radical way to save and reduce water waste. The way in which this is achieved is through the wastewater treatment plant (WWTP) where the wastewater will undergo primary, secondary and tertiary treatment based on legislation to produce a final product (reclaimed water) which is not discharged to the receiving body e.g., the sea as this liquid comes from the reuse stream of the wastewater treatment plant. Additional disinfection methods are often used to protect public health and the environment and to achieve quality characteristics within legal limits. The reclaimed water after treatment can be used for various purposes such as irrigation, water supply, industrial use, recreation, groundwater recharge, etc. For the application of reclaimed water, guidelines and regulations that have been set at local and global level are followed. In more detail, reference is made to World Health Organization guidelines, regulations, and provisions per continent and European legislation, including the case of Greece with Regulation EU 2020/741 - water reuse. The last and most important part of this work is the demonstration of methodologies for water pricing including the concept of costing and analyzing the total cost of water. In this respect, the total cost of water consists of three costs: financial, natural resource and environmental costs. Based on this and with the help of the economic analysis and the cost-benefit analysis methods, the factors and everything that needs to be calculated to obtain an operational invoice that is as operational as possible were considered. Attention was also paid to the concept and to finding a calculation of environmental costs. Finally, cases around the world with a strong interest in the pricing policies used depending on the use of reclaimed water (irrigation, water supply and industry) are mentioned. The tariffs they apply have common elements based on the pricing methods that exist, but most of the time each region adapts the tariffs to its own data, following the legislation and the economic situation. These areas have severe water shortages and water problems such as water scarcity and drought. The regions where the events took place are Sindh province in Pakistan, Israel, cities in Australia, Singapore, Valencia and Tarragona in Spain, California, Austin and South Orange in the USA, Amman in Jordan.en
ΤύποςΔιπλωματική Εργασίαel
ΤύποςDiploma Worken
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/en
Ημερομηνία2023-07-27-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2023-
Θεματική ΚατηγορίαΑνακτημένο νερό el
Βιβλιογραφική ΑναφοράΠετρούλα Πλιάτσικα, ''Διεθνείς τάσεις στην διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής για τη διάθεση ανακτημένου νερού προς επαναχρησιμοποίηση'', Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 el
Βιβλιογραφική ΑναφοράPetroula Pliatsika, "International trends in water tariffs policy for the supply of reclaimed water for reuse purposes", Diploma Work, School of Chemical and Environmental Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2023en

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά