Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη της δυναμικής της συγκέντρωσης μάζας των αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10) στο σταθμό του Ακρωτηρίου Χανίων: μελέτη εποχικότητας και πηγών προέλευσης

Bali Amalia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A4D8ED11-FE45-4496-A1BF-D8B464733F63
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αμαλία Μπαλή, "Μελέτη της δυναμικής της συγκέντρωσης μάζας των αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10) στο σταθμό του Ακρωτηρίου Χανίων: μελέτη εποχικότητας και πηγών προέλευσης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96746
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η μελέτη των αιωρούμενων σωματιδίων είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η σοβαρότητα των επιπτώσεων τους στην ανθρώπινη υγεία, στα υλικά, στη χλωρίδα, στην πανίδα και στο κλίμα εξαρτάται από τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά τους, τη δυναμική και τις πηγές εκπομπής τους.Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων με αεροδυναμική διάμετρο ίση ή μικρότερη των 10 μm (ΑΣ10), στον σταθμό του Ακρωτηρίου των Χανίων, με σκοπό την ανάλυση της μεταβολής τους και τον προσδιορισμό των πηγών προέλευσής τους. Η συγκέντρωση των ΑΣ10 μετρήθηκε χρησιμοποιώντας 2 διαφορετικά όργανα, το SHARP Monitor και το DIGITEL Aerosol Sampler DPA14. Το SHARP Monitor μέτρησε σε πραγματικό χρόνο τη συγκέντρωση των ΑΣ10, συλλέγοντας δεδομένα για όλο το έτος 2022. Η χρήση του μοντέλου HYSPLIT και των δορυφορικών εικόνων βοήθησε στην εύρεση των ημερών με επεισόδια σκόνης. Παράλληλα, στο όργανο DIGITEL Aerosol Sampler DPA14 τοποθετήθηκαν φίλτρα για την εναπόθεση των αιωρούμενων σωματιδίων σε αυτά, για 20 ημέρες του Μαΐου του 2022. Η περαιτέρω επεξεργασία των φίλτρων για τη στοιχειακή ανάλυσή τους με φασματοσκοπία φθορισμού ακτινών Χ (X-ray fluorescence, XRF) χρησιμοποιώντας το TRACER 5i (Bruker) οδήγησε στην ανίχνευση των χημικών στοιχείων του κάθε δείγματος και στον ποσοτικό προσδιορισμό τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συγκεντρώσεις των ΑΣ10 κυμάνθηκαν από 7,3 έως 287,5 μg m-3 με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις να αντιστοιχούν στον Απρίλιο, λόγω έντονων επεισοδίων σκόνης ενώ τον Δεκέμβριο οι χαμηλότερες. Συνολικά εντοπίστηκαν 50 ημέρες με επεισόδια σκόνης. Οι υπερβάσεις των νομοθετικών ορίων των ΑΣ10 οφείλονταν κυρίως σε αυτά τα επεισόδια σκόνης σε ποσοστό 80% και δευτερευόντως σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες της περιοχής. Οι παρατηρούμενες αυξημένες συγκεντρώσεις των ΑΣ10 το χειμώνα οφείλονταν στην οικιακή θέρμανση, την άνοιξη στα συχνά και έντονα επεισόδια σκόνης, το καλοκαίρι στις τουριστικές δραστηριότητες και το φθινόπωρο στην κυκλοφορία οχημάτων και την επαναιώρηση σκόνης από το δρόμο. Ακόμα, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις των ΑΣ10, που παρατηρήθηκαν το πρωί και το μεσημέρι των καθημερινών και το απόγευμα, βράδυ των σαββατοκύριακων, και συνδέονται με τις ώρες αιχμής. Από τη στοιχειακή ανάλυση των δειγμάτων παρατηρήθηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις του Na, Cl, Si, Ca και Al, δηλαδή των χημικών στοιχείων προερχόμενων από το θαλάσσιο περιβάλλον και τον φλοιό της Γης. Παράλληλα, βρέθηκε ότι το Al αποτελεί καλό δείκτη της μεταφερόμενης σκόνης από τη Βόρεια Αφρική. Συμπληρώνεται ότι οι άνεμοι πνέουν συχνά με κατεύθυνση κυρίως από τη θάλασσα και από την πόλη των Χανίων προς τον σταθμό Ακρωτηρίου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά