Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση πτητικού προφίλ θυμαρίσιων μελιών με χρήση μικροεκχύλισης στερεάς φάσης στον υπερκείμενο χώρο υπό συνθήκες κενού

Koutsospyrou Melina-Aristea

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CE32316B-857B-494E-ADD6-AD292C2B3B28
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μελίνα-Αριστέα Κουτσοσπύρου, "Ανάλυση πτητικού προφίλ θυμαρίσιων μελιών με χρήση μικροεκχύλισης στερεάς φάσης στον υπερκείμενο χώρο υπό συνθήκες κενού", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96752
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι ερευνητές ασχολούνται με την ανάλυση ποικίλων τροφίμων, με γνώμονα την χρήση όσο το δυνατόν περισσότερο οικολογικών μεθόδων. Η παρούσα διπλωματική αναφέρεται στο μέλι, τη διατροφική του αξία και τη γεωγραφική και βοτανική του προέλευση. Συγκεκριμένα εστιάζει στην ανάλυση του πτητικού προφίλ δειγμάτων θυμαρίσιου μελιού με τη χρήση της μεθόδου μικροεκχύλισης στερεάς φάσης στον υπερκείμενο χώρο υπό συνθήκες κενού (Vacuum assisted headspace solid phase microextraction; Vac HS – SPME) και τη σύγκρισή της με την μέθοδο μικροεκχύλισης στερεάς φάσης στον υπερκείμενο χώρο υπό συνθήκες ατμοσφαιρικής πίεσης (Headspace solid phase microextraction; HS – SPME). Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου (Vac HS – SPME) αποτελεί η επιτάχυνση του χρόνου εκχύλισης. Επιπλέον, είναι μια διαδικασία απλή και γρήγορη διότι οι όγκοι των δειγμάτων που τίθενται για ανάλυση είναι μικροί. Στην εργασία αυτή μελετήθηκαν ως παράμετροι η θερμοκρασία, ο χρόνος εκχύλισης και η επίδραση του κενού. Ακόμη, πραγματοποιήθηκε βελτιστοποίηση της μεθόδου μικροεκχύλισης στερεάς φάσης στον υπερκείμενο χώρο υπό συνθήκες ατμοσφαιρικής πίεσης (HS – SPME) και υπό κενό (Vac HS – SPME) σε δείγμα θυμαρίσιου μελιού Α από το νομό Χανίων. Με τη μείωση της πίεσης επιτυγχάνεται η αύξηση της κινητικής και ελαττώνεται η αντίσταση μεταφοράς ενώσεων από τη στερεά στην αέρια φάση. Ως βέλτιστες συνθήκες για την HS – SPME θεωρήθηκαν η θερμοκρασία ίση με 60 ⁰C και ο χρόνος εκχύλισης ίσος με 40 min. Για την Vac HS – SPME, ως βέλτιστες συνθήκες θεωρήθηκαν η θερμοκρασία ίση με 45 ⁰C και ο χρόνος εκχύλισης ίσος με 40 min. Επιπλέον αναλύθηκαν δείγματα θυμαρίσιου μελιού Β, Γ και Δ από το νομό Χανίων με τη χρήση της μεθόδου HS – SPME με στόχο τη σύγκριση τους με το δείγμα Α. Επιπροσθέτως έγιναν αναλύσεις και σε διαφορετικά είδη μελιού και πιο συγκεκριμένα σε δείγματα μελιού βελανιδιάς, πορτοκαλιάς και κουμαριάς από το νομό Άρτας με σκοπό τον ποιοτικός χαρακτηρισμό και τη σύγκριση του προφίλ πτητικών ενώσεων μεταξύ αυτών και του θυμαρίσιου μελιού. Συμπερασματικά, η μέθοδος Vac HS – SPME έχει καλύτερη απόδοση εκχύλισης και παράλληλα οι συνθήκες κενού βοήθησαν στην ταυτοποίηση περισσότερων ενώσεων – μαρτύρων και κυρίως απαιτεί λιγότερο χρόνο εκχύλισης για να βρεθεί το ίδιο αποτέλεσμα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά