Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη κατανεμημένου συστήματος για διαχείριση συσκευής DRMS μέσω ασύρματης επικοινωνίας

Stefatos Gerasimos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/94146C49-5CC3-450E-AEFE-D9875729BA5A
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεράσιμος Στεφάτος, "Ανάπτυξη κατανεμημένου συστήματος για διαχείριση συσκευής DRMS μέσω ασύρματης επικοινωνίας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96771
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ραγδαία πρόοδος της τεχνολογίας οδήγησε στην ανάγκη για αποτελεσματικότερη, ευέλικτη και απομακρυσμένη διαχείριση των τεχνολογικών συστημάτων, αλλά και για την ολοένα και πιο ομαλή ενσωμάτωσή τους στην καθημερινότητά μας. Τα κατανεμημένα συστήματα αποτελούν μια εξαιρετικά σημαντική πτυχή αυτής της τεχνολογικής προόδου. Η ενσωμάτωση αυτών των τεχνολογιών στον τομέα της γεώτρησης, και πιο συγκεκριμένα στα συστήματα μέτρησης αντίστασης διάτρησης (DRMS - Drilling Resistance Measurement Systems), δημιουργεί ευκαιρίες για ανάπτυξη καινοτομίας και επιτυγχάνει πιο αποτελεσματική διαχείριση. Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, η παρούσα διπλωματική εργασία προσπαθεί να συνδυάσει τις προηγμένες τεχνολογίες IoT (Internet-of-Things) με την εξειδίκευση των DRMS, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο κατανεμημένο σύστημα, για τη βελτίωση και επέκταση των δυνατοτήτων του DRMS. Μέσω της αναβάθμισης της αρχιτεκτονικής ενός υφιστάμενου DRMS με έναν μικροελεγκτή ESP32, είμαστε σε θέση να ενσωματώσουμε δυνατότητες ασύρματης επικοινωνίας, επιτρέποντας την απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση του DRMS. Αυτό το νέο κατανεμημένο σύστημα επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν και να οργανώνουν το DRMS από οποιαδήποτε τοποθεσία στον κόσμο, μέσω μιας εύκολα προσβάσιμης βάσης δεδομένων για την αποθήκευση όλων των συλλεγόμενων δεδομένων και ενός γραφικού web interface για την παρακολούθηση των μετρήσεων και τον έλεγχο του συστήματος, προσφέροντας έτσι αυξημένη ευελιξία και αποδοτικότητα. Η σχεσιακή βάση δεδομένων βασίζεται σε SQL, ενώ η μεταφορά δεδομένων γίνεται εφικτή μέσω ενός διακομιστή Flask, SQL-Alchemy και REST-API. Η web interface εφαρμογή αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας JavaScript. Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας IoT μεταμορφώνει τον τρόπο λειτουργίας και εφαρμογής των DRMS, ανοίγοντας νέες δυνατότητες για τη βιομηχανία και την επιστήμη.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά