Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη και αξιολόγηση μεθόδων μικροσκοπίας αποσυνέλιξης

Nikoloulias Dimitrios-Marios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8ECBC83A-2442-4C71-A965-EDCDA94B5711
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος-Μάριος Νικολούλιας, "Ανάπτυξη και αξιολόγηση μεθόδων μικροσκοπίας αποσυνέλιξης ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96775
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η μικροσκοπία είναι μια ισχυρή τεχνική απεικόνισης που μας έδωσε τη δυνατότητα να οπτικοποιήσουμε και να μελετήσουμε τις δομές μικρο- και νανο-κλίμακας διαφόρων βιολογικών και υλικών συστήματα. Ωστόσο, οι παραδοσιακές τεχνικές μικροσκοπίας συχνά περιορίζονται από ένα στενό βάθος πεδίου, που σημαίνει ότι μόνο ένα μικρό τμήμα του δείγματος μπορεί να βρίσκεται μέσα εστίαση κάθε φορά. Για να ξεπεραστεί αυτός ο περιορισμός, τεχνικές συγχώνευσης εικόνων πολλαπλής εστίασης έχουν αναπτυχθεί για να συνδυάζουν πολλαπλές εικόνες του ίδιου δείγματος που λαμβάνονται σε διαφορετικά εστιακά επίπεδα για την παραγωγή μιας τελικής εικόνας που εστιάζεται σε όλο το βάθος του δείγματος. Η διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μιας πολυεστιακής εστίασης που βασίζεται σε έναν Quadtree αλγόριθμο σύντηξης εικόνας που μπορεί να χειριστεί μεγάλες και πολύπλοκες εικόνες μικροσκοπίας. Ο προτεινόμενος αλγόριθμος χρησιμοποιεί ένα σταθμισμένο μέτρο εστίασης για να προσδιορίσει την εστίαση διαφορετικών περιοχών της εικόνας και μια δομή δεδομένων Quadtree για να αντιπροσωπεύσουν την εστίαση διαφορετικών περιφερειών σε διαφορετικά επίπεδα επίλυσης. Ο Quadtree αλγόριθμος χρησιμοποιείται στη συνέχεια για να καθοδηγήσει τη διαδικασία σύντηξης, με περιοχές της εικόνας που εστιάζονται σε διαφορετικά εστιακά επίπεδα επιλέγοντάς και συνδυάζοντάς τα για την παραγωγή της τελικής συγχωνευμένης εικόνας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά