Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πολυμεσικό σοβαρό παιχνίδι με γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας βασισμένο σε δυναμικά προσαρμοζόμενο επίπεδο δυσκολίας

Giariskanis Fotios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3624EAAE-5C65-4A22-9B72-039D0C6A7854
Έτος 2023
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Φώτιος Γιαρισκάνης, "Πολυμεσικό σοβαρό παιχνίδι με γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας βασισμένο σε δυναμικά προσαρμοζόμενο επίπεδο δυσκολίας", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96937
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εξετάζει την ενσωμάτωση της Δυναμικά Προσαρμοζόμενης Δυσκολίας (DDA) και των Συνομιλητικών Διεπαφών Χρήστη (CUIs) στο σχετικά αναξιοποίητο πεδίο της Ακουστικής Επαυξημένης Πραγματικότητας (AAR) για συσκευές που τοποθετούνται στο κεφάλι. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρέχει μία συναρπαστική εμπειρία AAR με τη συνδυαστική χρήση διάφορων μορφών αλληλεπίδρασης, όπως η αλληλεπίδραση με το χέρι και το βλέμμα, ο χωρικός ήχος και οι φωνητικές εντολές. Η πρόκληση έγκειται στην αρμονική ενσωμάτωση αυτών των μορφών αλληλεπίδρασης για τη δημιουργία μιας συναρπαστικής AAR εμπειρίας. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση μιας καινοτόμου εμπειρίας AAR για συσκευές που εφαρμόζονται στο κεφάλι, βασισμένη σε μία παιγνιωδή ιστορική αφήγηση. Η προτεινόμενη προσέγγιση ενσωματώνει το DDA, τη χώρο-θεματική ανατροφοδότηση ήχου, την αλληλεπίδραση βλέμματος και μουσικά στοιχεία σε συγκεκριμένες τοποθεσίες. To DDA χρησιμοποιεί ευριστικές κατανομές βασισμένες σε παραμέτρους όπως ο χρόνος ολοκλήρωσης του γύρου, η χρήση βοήθειας, ο υπολειπόμενος χρόνος και ο απαιτούμενος επιπλέον χρόνος. Αυτές οι παράμετροι εκτιμώνται με συγκεκριμένα βάρη για τον υπολογισμό μίας συνολικής βαθμολογίας, επιτρέποντας σε παίκτες με διαφορετικά επίπεδα δεξιοτήτων να απολαύσουν ένα εξατομικευμένο επίπεδο δυσκολίας. Μετά την ολοκλήρωση των αποστολών της AAR εμπειρίας, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους εξατομικευμένο ηχοτοπίο. Αυτή η εμπειρία AAR αντιμετωπίζει με επιτυχία τις προκλήσεις που σχετίζονται με τις εξατομικευμένες αλληλεπιδράσεις στην AAR και παρουσιάζει ένα σύστημα βοηθούμενο από φωνή που χρησιμοποιεί ακριβή αλληλεπίδραση με το χέρι, το βλέμμα, την φωνή, ακόμα και στο δυναμικό περιβάλλον ενός πολυσύχναστου μουσείου. Μέσω λεπτομερούς αξιολόγησης, αποδείχθηκε ότι ο συνδυασμός φωνής, χεριού και βλέμματος οδηγεί σε μεγαλύτερη ευχρηστία σε σύγκριση με τις μεμονωμένες μεθόδους αλληλεπίδρασης. Το DDA εξυπηρετεί αποτελεσματικά τις ατομικές ανάγκες των παικτών, εξασφαλίζοντας την συμμετοχή τους στην εμπειρεία καθ’ όλη τη διάρκεια της.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά