Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση ατυχημάτων στον λατομικό κλάδο με τη μέθοδο Bowtie

Zioukas Asterios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0ED25199-FD79-4326-A660-D95CEAE5BB26
Έτος 2023
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αστέριος Ζιούκας, "Ανάλυση ατυχημάτων στον λατομικό κλάδο με τη μέθοδο Bowtie ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96971
Εμφανίζεται στις Συλλογές
Συσχετίσεις με Άλλα Τεκμήρια

Περίληψη

Το αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι να αναλύσει ατυχήματα που συμβαίνουν σε χώρους λατομείου με τη μέθοδο bowtie. Επιλέχθηκε να γίνει ανάλυση με διαγράμματα bowtie επειδή δίνουν μια πολύ κατανοητή απεικόνιση των κινδύνων, παρέχουν όλες τις κρίσιμες πληροφορίες, όπως απειλές, κρίσιμα γεγονότα, συνέπειες, φραγμοί και εμφανίζουν τα σενάρια που εξετάζονται με τη λογική αιτίας-αποτελέσματος. Επιπλέον τα διαγράμματα bowtie είναι πολύ κατανοητά από όλους σε μια επιχείρηση, από τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη έως το τεχνικό προσωπικό.Τα στατιστικά στοιχεία των τελευταίων ετών στο διεθνή, αλλά και στον ελληνικό λατομικό κλάδο, δείχνουν την επικινδυνότητα του χώρου και την αυξημένη πιθανότητα να συμβεί κάποιο ατύχημα, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή εξοπλισμού, υλικών και μέσων, παράλληλα με σοβαρούς και θανάσιμους τραυματισμούς. Η αναγνώριση και η αξιολόγηση των κινδύνων και η εκτίμηση της επικινδυνότητας είναι απαραίτητες για τη μείωση των ατυχημάτων και των επιπτώσεών τους στους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις. Επιλέχθηκαν αντιπροσωπευτικά ατυχήματα που συνέβησαν στο χώρο παραγωγής των αδρανών, σε μονάδες παραγωγής σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος, σε όλα τα στάδια των εργασιών και με χρήση κινητού ή σταθερού εξοπλισμού. Η ανάλυση με τη μέθοδο bowtie παρουσιάζεται μέσω διαγραμματικής απεικόνισης και εντοπίζονται οι κίνδυνοι που υπάρχουν κατά την εκτέλεση των εργασιών στο λατομικό χώρο, οι αιτίες που ενεργοποιούν τους κινδύνους καθώς και οι συνέπειές τους. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι φραγμοί, οι οποίοι μπορούν να εμποδίσουν την εμφάνιση των κινδύνων και να μετριάσουν τις επιπτώσεις. Τα συμπεράσματα των αναλύσεων κατηγοριοποιήθηκαν και παρουσιάζονται σε συγκεντρωτικούς πίνακες. Από την μελέτη των συγκεντρωτικών πινάκων προκύπτει ότι οι κύριες αιτίες των ατυχημάτων είναι το ανθρώπινο λάθος, η ανεπαρκής εκπαίδευση του προσωπικού και η κακή συντήρηση του εξοπλισμού. Τα προληπτικά μέτρα που βοηθούν είναι η χρήση μέτρων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) και η εκμάθηση τεχνικών εκτέλεσης συγκεκριμένων εργασιών (LOTOTO, S.O.P). Οι ενέργειες αυτές βοηθούν στην πρόληψη των ατυχημάτων. Στον μετριασμό των επιπτώσεών τους βοηθάει η άμεση παροχή πρώτων βοηθειών και η απομόνωση του χώρου του ατυχήματος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά