Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

The 10th anniversary of nanomaterials—recent advances in environmental nanoscience and nanotechnology

Gentekakis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6C49E745-35FE-4C2A-A259-8473C3A118B7
Έτος 2022
Τύπος Εισαγωγή Επιμελητή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά I. V. Yentekakis, “The 10th anniversary of nanomaterials—recent advances in environmental nanoscience and nanotechnology,” Nanomaterials, vol. 12, no. 6, Mar. 2022, doi: 10.3390/nano12060915. https://doi.org/10.3390/nano12060915
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

As a result of the rapid growth of nanoscience and nanotechnology, including advanced methods of fabrication and characterization of nanostructured materials, great progress has been made in many fields of science, not least in environmental catalysis, energy production and sustainability.Also known as “nano-catalysts”, they now play a leading role in environmental and energy science and engineering by providing innovative, cost-effective, and durable nanostructured materials with highly promising performance in the control of environmental pollutants, production of clean fuels and added-value chemicals, and circular-economy technologies.Indeed, the rational design of materials, particularly at the nano-to-atom level, offers advantages and enables tailoring and fine-tuning of their critical points in catalysis textural, structural, physicochemical, and local surface chemistry properties, as well as the optimization of metal–metal and metal–support interactions, thus resulting in catalytic systems with outstanding activity and stability performance in numerous eco-friendly applications. These include, for example, emission-control catalysis, waste treatment, photocatalysis, bio-refinery, CO2 utilization and fuel cell applications, as well as hydrocarbon processing for H2, added-value chemicals and liquid fuels production.Celebrating the 10th anniversary of Nanomaterials, the Editor-in-Chief, Prof. Dr. Shirley Chiang, and the members of the Editorial Office organized and led a series of Special Issues on key topics that cover and highlight the journal’s aims and scope as well as future scientific and technical perspectives of the area. The present SI entitled “Advances in Environmental Nanoscience and Nanotechnology” was one of them, which aimed to host significant advances in the title.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά