Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Απόβλητα ορυχείων ως μερικά υποκατάστατα πρώτων υλών σε σύγχρονα και παραδοσιακά κονιάματα: μετατρέποντας ένα απόβλητο σε προϊόν

Avgerou Nefeli

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/785380C8-1BE1-4D4F-A4D1-5E2BC9C9B095
Έτος 2023
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νεφέλη Αυγέρου, "Απόβλητα ορυχείων ως μερικά υποκατάστατα πρώτων υλών σε σύγχρονα και παραδοσιακά κονιάματα: μετατρέποντας ένα απόβλητο σε προϊόν", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97273
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Κατά την αποκατάσταση και επανάχρηση ιστορικών μνημείων, είναι απαραίτητη η διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τα ιστορικά δομικά υλικά, καθώς και η ανάπτυξη νέων υλικών, προκειμένου να διασφαλιστεί η διατήρηση της δομικής και ιστορικής ακεραιότητας των μνημείων. Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στην έρευνα των καταλοίπων που προέρχονται από εξορύξεις ορυχείων και στη διερεύνηση της χρήσης τους ως μερικά υποκατάστατα δομικών υλικών.Τα κατάλοιπα εξορύξεων ορυχείων συνήθως θεωρούνται απόβλητα, των οποίων η αποθήκευση σε εγκαταστάσεις ορυχείων είναι δαπανηρή, επιφέρει δε περιβαλλοντική και υγειονομική επιβάρυνση.Ωστόσο, η έλλειψη που παρατηρείται σε ορισμένα δομικά υλικά, η αύξηση των τιμών και οι όλο και αυστηρότεροι περιβαλλοντικοί κανονισμοί, καθιστούν τα κατάλοιπα ως μία ελκυστική εναλλακτική λύση για ενσωμάτωση στα δομικά υλικά.Διάφορες έρευνες έχουν διεξαχθεί για τη χρήση των καταλοίπων αυτών ως δομικών υλικών, αλλά μέχρι σήμερα, υπολείπεται μία εκτενής και ολοκληρωμένη έρευνα, στην οποία περιλαμβάνονται κατάλοιπα από διαφορετικά είδη κοιτασμάτων με διαφορετική ορυκτολογική και χημική σύσταση. Επίσης δεν απαντώνται συχνά κονιάματα που να περιλαμβάνουν τα κατάλοιπα εξορύξεων και να προορίζονται για την αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων ή τη χρήση τους σε σύγχρονες κατασκευές.Σε αυτή την έρευνα, πραγματοποιήθηκε μελέτη των καταλοίπων που προέρχονται από διαφορετικά κοιτάσματα μεταλλευμάτων. Οι πειραματικές διαδικασίες περιλαμβάνουν λεπτομερή χαρακτηρισμό των αποβλήτων με την χρήση φυσικοχημικών τεχνικών, την ενσωμάτωση τους σε κονιάματα, και τη μελέτη για την βελτιστοποίηση των συνθέσεων των μιγμάτων. Στόχος ήταν να επιτευχθεί η βέλτιστη λύση για τη διαχείριση των αποβλήτων από τα επιλεγμένα κοιτάσματα μεταλλευμάτων.Μνημεία και κτίρια αποτελούμενα από σκυρόδεμα, τα οποία ήδη εμπεριέχουν τσιμέντο ως δομικό υλικό, μπορούν να αποκατασταθούν με αυτού του είδους τα προϊόντα. Συγκεκριμένα, τα κατάλοιπα που μελετήθηκαν θα χρησιμοποιηθούν ως μερική αντικατάσταση του τσιμέντου και/ή των αδρανών υλικών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά