Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βέλτιστη λειτουργία διασυνδεδεμένων μικροδικτύων

Moungos Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1CEFB022-38C7-4C8B-9AD9-58710A8F2D27
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Μουγγός, "Βέλτιστη λειτουργία διασυνδεδεμένων μικροδικτύων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97354
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Εξαιτίας της ολοένα και αυξανόμενης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και των δυσμενών της περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κρίνεται επείγουσα η εύρεση καινοτόμων τεχνολογιών σε έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας. Η ενσωμάτωση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο δίκτυο είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη βραχυπρόθεσμης μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και τη μακροπρόθεσμη εξάλειψή τους. Ωστόσο, η ενσωμάτωση αυτή παρουσιάζει προκλήσεις διότι οι μονάδες διεσπαρμένης παραγωγής εισάγουν αυξανόμενη πολυπλοκότητα και τεχνικές δυσκολίες. Η παρούσα εργασία αναπτύσσει προηγμένα πλήρως παραμετρικά συστήματα για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης ενέργειας σε πολύπλοκα Μικροδίκτυα. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στα Μικροδίκτυα να συμμετέχουν σε ομότιμες (Peer-to-Peer) αγορές ηλεκτρικής ενέργειας με τα συνορεύονται Μικροδίκτυα, ενισχύοντας την αξιοπιστία του δικτύου και προσφέροντας ταυτόχρονα οικονομικά οφέλη. Η διπλωματική αυτή εξετάζει διάφορα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας από οικιακά κτίρια έως εκτεταμένες εγκαταστάσεις σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, και ταυτόχρονα αναπτύσσει μοντέλα για τα στοιχεία του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των θερμικών και ηλεκτρικών φορτίων των κτηριακών μονάδων του Μικτοδικτύου. Κάνει διάκριση μεταξύ κρίσιμων και μη κρίσιμων ηλεκτρικών φορτίων. Επιπλέον, δημιουργείται ένα δυναμικό ισοδύναμο μοντέλο εικονικής μπαταρίας για συστάδες ηλεκτρικών οχημάτων σε χώρους στάθμευσης Μικροδικτύων. Παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για συστήματα διαχείρισης ενέργειας σε διασυνδεδεμένα Μικροδίκτυα, συνδυάζοντας δύο στρατηγικές: Διαχείριση της ενέργειας του Μικροδικτύου και συμμετοχή στην ομότιμη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Με την προσέγγιση αυτή, κάθε Μικροδίκτυο προσαρμόζει με συνέπεια τις λειτουργίες του με βάση τη δυναμική της αγοράς, ευθυγραμμίζοντας τις δράσεις του με τους οικονομικούς του στόχους. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα αυτής της εργασίας είναι ότι κατά τη συμμετοχή στην αγορά, κάθε Μικροδίκτυο μοιράζεται μόνο πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα ισχύος και την προσφερόμενη τιμή που είναι διατεθειμένο να ανταλλάξει, διατηρώντας κρυφές εσωτερικές του πληροφορίες καθώς και σημαντικά δεδομένα. Επιπλέον, η συμμετοχή στην αγορά επιτυγχάνεται μέσω της θεωρίας μη συνεργατικών (ανταγωνιστικών) παιγνίων, υποστηρίζοντας την ιδέα ότι κάθε Μικροδίκτυο μπορεί να έχει τους δικούς του ξεχωριστούς στόχους. Αυτή η ευελιξία είναι ζωτικής σημασίας καθώς στην απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τα Μικροδίκτυα μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικές εταιρείες με διαφορετικούς στόχους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά