Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διερεύνηση δομικών βλαβών και μεθόδων επεμβάσεων σε ενετικούς μονόχωρους καμαροσκέπαστους ναούς της Δυτικής Κρήτης

Darmarakis Panagiotis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9BC49792-6C99-4CA6-BA1B-D516FD823F67
Έτος 2023
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παναγιώτης Δαρμαράκης, "Διερεύνηση δομικών βλαβών και μεθόδων επεμβάσεων σε ενετικούς μονόχωρους καμαροσκέπαστους ναούς της Δυτικής Κρήτης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97391
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αποτελεί πραγματικότητα πως ένας από τους κυρίαρχους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς δόμησης ναών στην δυτική Κρήτη, κατά την περίοδο της ενετοκρατίας, ήταν εκείνος του « μονόχωρου καμαροσκέπαστου ». Πλήθος ναών της περιόδου αυτής έχει αποκατασταθεί πρόσφατα ενώ μέρος αυτών παρουσιάζει σοβαρές βλάβες. Καταδεικνύεται έτσι η ανάγκη της διερεύνησης των κύριων αιτιών των δομικών βλαβών που λαμβάνουν χώρα σε αυτούς, με σκοπό την εφαρμογή των πλέον βέλτιστων επεμβάσεων για την αποκατάσταση τους.Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να γίνει η καταγραφή και η διερεύνηση των αιτιών των κυριότερων δομικών βλαβών που παρουσιάζονται στον συγκεκριμένο τύπο ναών στην περιοχή δυτικής Κρήτης. Στο πρώτο στάδιο της εργασίας περιλαμβάνεται η διερεύνηση των δομικών βλαβών, σε ναούς με αντιστοιχία στις αναλογίες διαστάσεων, διαμέσου φωτογραφικής τεκμηρίωσης. Σε δεύτερο στάδιο, θα γίνεται επιλογή ναών με τις χαρακτηριστικότερες δομικές βλάβες με σκοπό την δημιουργία ψηφιακών μοντέλων για την διεξαγωγή στατικών και δυναμικών αναλύσεων με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Στο τρίτο στάδιο με βάση τα ανωτέρω πραγματοποιείται τυποποίηση των αιτιών και των κυριότερων δομικών βλαβών που εμφανίζονται σε αυτού του τύπου τους ναούς. Τέλος, από τα στοιχεία που αναλύθηκαν δίνεται πρόταση επεμβάσεων αποκατάστασης των μελετώμενων ναών λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες του κάθε μνημείο σε συνδυασμό με τις σύγχρονες αρχές αποκατάστασης που έχουν θεσπιστεί.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά