Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Uncoupled precipitation and water availability: the case study of municipality of Sfakia, Crete, Greece

Tzanakakis Vasileios A., Pavlaki Aikaterini, Lekkas Emmanouil, Varouchakis Emmanouil, Paranychianakis Nikolaos, Fasarakis Giorgos, Angelakis, Andreas N

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/92622A11-6844-4665-AF13-3A5ABC65F786
Έτος 2022
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά V. A. Tzanakakis, A. Pavlaki, E. Lekkas, E. A. Varouchakis, N. V. Paranychianakis, G. Fasarakis, and A. N. Angelakis, “Uncoupled precipitation and water availability: the case study of municipality of Sfakia, Crete, Greece,” Water, vol. 14, no. 3, Feb. 2022, doi: 10.3390/w14030462. https://doi.org/10.3390/w14030462
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Sfakia is a mountainous municipality located in the southwestern area of the island of Crete, including the southern part of the Lefka Ori Mountain, with an elevation ranging from sea level to over 2400 m. The mountainous massif mainly consists of carbonate rocks and intense karstic phenomena can be observed. The part of the area exceeding over the elevation of 600 m is characterized by high amounts of precipitation (1500 mm). Despite this high precipitation, the water availability in the area is low. This work aims to identify the factors that affect the water-resources availability in this area. In addition, issues related to proper water management are presented and discussed that will allow areas with similar characteristics to adapt to climate change. Our study identified the complex geological setting of the area that redirects water away of the hydrological basin (karsts) and the geomorphology that favors precipitation loss through runoff as the most important factors for the low availability of water resources. This paper attempts to create a base of discussion for similar cases worldwide by providing a framework of approaching scientifically analogous problems.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά