Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Καινοτόμος ανάλυση πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων σε υδατικά δείγματα με χρήση μικροεκχύλισης στερεάς φάσης τύπου “Arrow” υπό συνθήκες κενού

Anagnostou Eleni

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0A824E43-28D5-4FBB-B7C2-CD9EA31BC94C
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελένη Αναγνώστου, "Καινοτόμος ανάλυση πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων σε υδατικά δείγματα με χρήση μικροεκχύλισης στερεάς φάσης τύπου “Arrow” υπό συνθήκες κενού", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97455
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις σε υδατικά δείγματα με σκοπό την ανίχνευση πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων οι οποίοι θεωρούνται ευρέως διαδεδομένοι περιβαλλοντικοί ρύποι. O προσδιορισμός των παραπάνω ενώσεων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ενόργανης ανάλυσης και πιο συγκεκριμένα με την εφαρμογή Αέριας Χρωματογραφίας συζευγμένη με Φασματομετρία Μάζας (Gas Chromatography coupled to Mass Spectrometry; GC MS). Η απομόνωση των ενώσεων-στόχων επιτεύχθηκε εφαρμόζοντας την τεχνική της Μικροεκχύλισης Στερεάς Φάσης τύπου “Arrow” υπό συνθήκες κενού, γνωστή και ως Vacuum Assisted Headspace Solid Phase Microextraction Arrow (Vac-HS-SPME Arrow). H παραπάνω μέθοδος βελτιστοποιήθηκε μελετώντας την επίδραση των παραγόντων της θερμοκρασίας (extraction temperature) και του χρόνου εκχύλισης (extraction time) ως προς τον ρυθμό εκχύλισης- απόδοσης των ενώσεων-στόχων. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά την επικράτηση συνθηκών κενού συγκρίθηκαν με αυτά που προέκυψαν κατά την επικράτηση συνθηκών ατμοσφαιρικής πίεσης (HS-SPME Arrow). Η παραπάνω μεθοδολογία προετοιμασίας και ανάλυσης δειγμάτων επικυρώθηκε, ελέγχοντας την γραμικότητα της μεθόδου (Linearity) κατασκευάζοντας καμπύλη αναφοράς (calibration curve) και υπολογίζοντας το όριο ανίχνευσης (LOD, ng/L) για κάθε ΠΑΥ. H πιστότητα (Precision) των αποτελεσμάτων εκτιμήθηκε πραγματοποιώντας πειράματα επαναληψιμότητας (Repeatability) της Vac-HS-SPME-Arrow. Τέλος η επίδραση του υποστρώματος (Matrix Effect) στην απόδοση της μεθόδου αξιολογήθηκε με την εκτέλεση πειραμάτων ανάκτησης των ΠΑΥ σε πραγματικά υδατικά δείγματα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά