Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Algorithms for online federated machine learning

Theologitis Michail

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/371941FA-1DAC-45D2-8900-97FE91ADB9D9-
Αναγνωριστικόhttps://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97515-
Γλώσσαen-
Μέγεθος73 pagesen
Μέγεθος4.5 megabytesen
ΤίτλοςAlgorithms for online federated machine learningen
ΔημιουργόςTheologitis Michailen
ΔημιουργόςΘεολογιτης Μιχαηλel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Garofalakis Minosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Γαροφαλακης Μινωςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Liavas Athanasiosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Λιαβας Αθανασιοςel
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Samoladas Vasilisen
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Σαμολαδας Βασιληςel
ΕκδότηςΠολυτεχνείο Κρήτηςel
ΕκδότηςTechnical University of Creteen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαTechnical University of Crete::School of Electrical and Computer Engineeringen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαΠολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστώνel
ΠερίληψηIn the contemporary landscape, the proliferation of data, driven by the internet, social media, and the Internet of Things (IoT), has catalyzed transformative shifts across various sectors, with Machine Learning (ML) standing at the forefront of this revolution. As the Big Data era fosters remarkable ML advancements in domains like image recognition and natural language processing, it also introduces substantial computational challenges, logistical hurdles, and privacy concerns. These complexities have pushed traditional ML approaches to the limit, often proving inadequate, prompting the rise of innovative paradigms such as Federated Learning (FL). We delve into the challenges posed by FL's traditional iterative training process, which is non-dynamic and prescribes predetermined operations for participating learners. We investigate a dynamic approach anchored in the principles of Functional Geometric Monitoring (FGM), a state-of-the-art technique for monitoring distributed data streams, with the aim to enhance the training process by significantly mitigating communication overhead. Through the lens of FGM and employing three approximation techniques, our work evaluates its efficacy in refining FL's conventional training procedures, supported by comprehensive experimental analyses.en
ΠερίληψηΣτο σύγχρονο κόσμο, ο πολλαπλασιασμός των δεδομένων, οδηγούμενος από το διαδίκτυο, τα κοινωνικά δίκτυα και το Internet of Things (IoT), έχει επιφέρει καταλυτικές αλλαγές σε διάφορους τομείς, με το Machine Learning (ML) να βρίσκεται στο προσκήνιο αυτής της επανάστασης. Καθώς η εποχή των Big Data προάγει αξιοσημείωτες εξελίξεις του ML σε τομείς όπως η αναγνώριση εικόνων και το natural language processing, συγχρόνως εισάγει σημαντικές υπολογιστικές προκλήσεις, λογιστικά εμπόδια και ανησυχίες για τo ιδιωτικό απόρρητο. Αυτές οι πολυπλοκότητες έχουν φτάσει τις παραδοσιακές προσεγγίσεις του ML στα άκρα, αποδεικνύοντας συχνά ότι είναι ανεπαρκείς, ενθαρρύνοντας την άνοδο καινοτόμων τεχνικών όπως το Federated Learning (FL). Εμβαθύνουμε στις προκλήσεις που παρουσιάζονται στο παραδοσιακό iterative training process του FL, το οποίο είναι μη δυναμικό και υπαγορεύει προκαθορισμένες λειτουργίες για τους συμμετέχοντες learners. Διερευνούμε μια δυναμική προσέγγιση βασισμένη στις αρχές του Functional Geometric Monitoring (FGM), μιας κορυφαίας τεχνικής για την παρακολούθηση distributed data streams, με στόχο τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης μειώνοντας σημαντικά τον φόρτο επικοινωνίας. Υπό το πρίσμα του FGM και χρησιμοποιώντας τρεις προσεγγιστικές τεχνικές, η δουλειά μας αξιολογεί την αποτελεσματικότητά του στη βελτίωση των συμβατικών διαδικασιών εκπαίδευσης του FL, υποστηριζόμενη από πλήρεις πειραματικές αναλύσεις.el
ΤύποςΔιπλωματική Εργασίαel
ΤύποςDiploma Worken
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/en
Ημερομηνία2023-09-28-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2023-
Θεματική ΚατηγορίαDistributed machine learningen
Θεματική ΚατηγορίαFederated learningen
Βιβλιογραφική ΑναφοράMichail Theologitis, "Algorithms for online federated machine learning", Diploma Work, School of Electrical and Computer Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2023en

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά