Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βελτιστοποίηση του Καναδικού Δείκτη Κινδύνου Πυρκαγιάς (FWI) για την περιοχή της Μεσογείου

Angelis Panagiotis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/870E9824-0A7B-41AA-9F5F-22EAB584DEDD
Έτος 2023
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παναγιώτης Αγγελής, "Βελτιστοποίηση του Καναδικού Δείκτη Κινδύνου Πυρκαγιάς (FWI) για την περιοχή της Μεσογείου", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97539
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα εργαλεία πρόγνωσης πυρκαγιών έχουν μεγάλη σημασία για την αντιμετώπιση των καταστροφικών επιπτώσεων των πυρκαγιών στις ανθρώπινες ζωές, τους πολύτιμους πόρους και τα περιουσιακά στοιχεία. Η σημασία τους αυξάνεται αν σκεφτούμε τις όλο και εντονότερες επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως την αύξηση της θερμοκρασίας, τα ακραία φαινόμενα ξηρασίας και τις μεταβολές στα μοτίβα των βροχοπτώσεων. Αυτοί οι παράγοντες συνεισφέρουν στην αυξημένη συχνότητα εκδήλωσης πυρκαγιών καθώς και στην αυξημένη έντασή τους. Ο Καναδικός Δείκτης Κινδύνου Πυρκαγιάς (FWI) ξεχωρίζει ως ένα από τα πιο ευρέως διαδεδομένα εργαλεία για την πρόγνωση του κινδύνου πυρκαγιάς. Η αξιοπιστία του έχει επιβεβαιωθεί σε διάφορους τύπους δασών παγκοσμίως. Ωστόσο, οι εξισώσεις που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του δείκτη FWI αναπτύχθηκαν αρχικά για τα δάση του Καναδά, τα οποία έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σύγκριση με άλλους τύπους δασών, όπως τα δάση της μεσογείου, όσον αφορά τη βλάστηση και τις κλιματικές συνθήκες τους. Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι η βελτιστοποίηση του ήδη αποτελεσματικού Καναδικού Δείκτη Κινδύνου Πυρκαγιάς (FWI) και η προσαρμογή του στα διαφορετικά χαρακτηριστικά της περιοχής της μεσογείου, προκειμένου να προσφέρει βελτιωμένη πρόγνωση κινδύνου πυρκαγιάς για την συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.Το πρώτος σκέλος της εργασίας αφορά την εύρεση σταθερών συντελεστών στις εξισώσεις του FWI που προκύπτουν από εμπειρικούς υπολογισμούς ή εργαστηριακά πειράματα που χρησιμοποιούν χαρακτηριστικά της περιοχής και την τροποποίησή τους ώστε να ληφθούν διαφορετικές τιμές FWI που προσφέρουν καλύτερη ή χειρότερη πρόγνωση κινδύνου πυρκαγιάς. Κάθε τροποποίηση αξιολογείται ως καλύτερη ή χειρότερη ανάλογα με τη συσχέτισή της, μεταξύ των αντίστοιχων τιμών FWI και των καμένων εκτάσεων (Burned Area). Το δεύτερο σκέλος της εργασίας αφορά τη συσχέτιση των ανωτέρω μεταβλητών χρησιμοποιώντας δύο μεθόδους. Η πρώτη μέθοδος αφορά τη συσχέτιση όλων των κελιών από τα πλεγματικά δεδομένα της περιοχής που έχουν καμένες εκτάσεις και η δεύτερη αφορά τη συσχέτιση του κάθε κελιού μόνο του, δεδομένου ότι υπάρχουν επαρκή δεδομένα καμένων εκτάσεων για αυτό.Αρχικά, η εργασία αναδεικνύει πως υπάρχει μια υποκείμενη θετική συσχέτιση μεταξύ των μέσων μηνιαίων τιμών του FWI και των τιμών logBA (λογάριθμος των καμένων εκτάσεων), πράγμα που επιβεβαιώνει την αξιοπιστία του Καναδικού Δείκτη Κινδύνου Πυρκαγιάς (FWI). Δεύτερον, από την πρώτη μέθοδο συσχέτισης, οι τροποποιημένοι συντελεστές στις εξισώσεις του FWI έδειξαν αύξηση της συσχέτισης έως και 10%, συμπεραίνοντας πως η βελτιστοποίηση του FWI για την περιοχή της Μεσογείου είναι εφικτή. Ωστόσο, παρατηρείται ότι παρά την επίτευξη του στόχου της αυξημένης συσχέτισης, υπάρχει μια σημαντική διαφορά μεταξύ των τιμών FWI του βελτιστοποιημένου και του αρχικού κώδικα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε αυτήν την παρατήρηση, καθώς ορισμένες τιμές FWI χρησιμοποιούνται ως όρια κινδύνου πυρκαγιάς για συγκεκριμένες περιοχές. Επιπλέον, από τη δεύτερη μέθοδο συσχέτισης, δεν παρατηρήθηκε κάποιο σαφές μοτίβο αύξησης ή μείωσης της συσχέτισης στην περιοχή μελέτης. Αυτό το μοτίβο θα μπορούσε να γίνει πιο ξεκάθαρο, είτε χρησιμοποιώντας ένα ευρύτερο χρονικό διάστημα μελέτης, είτε λαμβάνοντας υπόψη τις χρήσεις γης και τον τύπο βλάστησης του κάθε κελιού.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά