Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη της ανθρώπινης έκθεσης και δόσης σε νοσοκομειακούς χώρους

Santa Vasiliki

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D33E7C05-C1A9-4182-BC08-44959BE6F784
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασιλική Σάντα, "Μελέτη της ανθρώπινης έκθεσης και δόσης σε νοσοκομειακούς χώρους", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97679
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τις τελευταίες δεκαετίες η ρύπανση της ατμόσφαιρας ολοένα και αυξάνεται. Ο όρος ατμοσφαιρική ρύπανση χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ύπαρξη χημικών ενώσεων στην ατμόσφαιρα σε συγκεντρώσεις που είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον, την υγεία του ανθρώπου, καθώς και όλων τον έμβιων οργανισμών. Οι χημικές αυτές ενώσεις γενικά χαρακτηρίζονται ως ρύποι, καθώς μεταβάλλουν τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά της ατμόσφαιρας και έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ατμοσφαιρική ρύπανση θεωρείται υπεύθυνη για διάφορα προβλήματα υγείας, κυρίως αναπνευστικά, για τη μείωση του προσδόκιμου ζωής αλλά και για πρόωρους θανάτους. Τα αιωρούμενα σωματίδια αποτελούν έναν κύριο ατμοσφαιρικό ρύπο. Λόγω του μικρού τους μεγέθους, είναι επικίνδυνα για την δημόσια υγεία, καθώς έχουν την ικανότητα να διεισδύουν στον ανθρώπινο οργανισμό και να αποτίθενται σε διάφορα μέρη του ανθρώπινου σώματος.Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο προσδιορισμός της σωματιδιακής ρύπανσης σε νοσοκομειακούς χώρους. Τρείς διαφορετικοί Νοσοκομειακοί χώροι (Γραφείο Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Παθολογικό Τμήμα και Έκτακτο Καρδιολογικό Τμήμα) μελετήθηκαν στην εργασία αυτή στο νοσοκομείο «Η Ελπίς» στην Αθήνα. Η μέση συγκέντρωση στο Γραφείο Νοσηλευτικής Υπηρεσίας μετρήθηκε ίση με 30,62 μg/m3 με τυπική απόκλιση ±12,45 μg/m3 , στο Παθολογικό Τμήμα ίση με 64,60 μg/m3 με τυπική απόκλιση ±54,06 μg/m3 και στο Έκτακτο Καρδιολογικό Τμήμα ίση με 24,43 μg/m3 με τυπική απόκλιση ±21,44 μg/m3. Στον εξωτερικό χώρο του Νοσοκομείου μετρήθηκε ίση με 31,50 μg/m3 με τυπική απόκλιση ±9,08 μg/m3. Με την βοήθεια του μοντέλου ExDoM2 υπολογίστηκε η εναποτιθέμενη δόση σε για μία ενήλικη γυναίκα στο χώρο του γραφείου κατά το ωράριο εργασίας της, για έναν ενήλικα άνδρα στο Παθολογικό τμήμα όταν αυτό εφημέρευε, για έναν ενήλικα άνδρα στο Παθολογικό τμήμα όταν αυτό δεν εφημέρευε, καθώς και στο Έκτακτο Καρδιολογικό τμήμα για έναν ενήλικα άνδρα, όταν εφημέρευε. Τέλος, με την βοήθεια του προγράμματος SPSS έγινε στατιστική ανάλυση των δεδομένων με σκοπό την σύγκριση των συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων στους διάφορους χώρους. Έγινε σύγκριση των συγκεντρώσεων των αιωρούμενων σωματιδίων για τις ώρες που είχε εφημερία το νοσοκομείο σε σχέση με τις ώρες που δεν είχε, σύγκριση για τους τρεις εσωτερικούς και τον εξωτερικό χώρο που πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις, καθώς και σύγκριση των συγκεντρώσεων κατά την διάρκεια εργασίας του προσωπικού στο γραφείο σε σύγκριση με το χρονικό διάστημα που το γραφείο ήταν κλειστό. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι η μεγαλύτερη συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων (συγκριτικά με τους άλλους χώρους) ήταν στο Παθολογικό Τμήμα. Αυτό οφείλεται στην εικοσιτετράωρη παραμονή των ασθενών στο χώρο του Νοσοκομείου, το συχνό καθαρισμό και αερισμό του χώρου, στα συστήματα θέρμανσης, καθώς και την επίσκεψη συγγενών, γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού στο χώρο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά