Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Τεχνολογίες αξιοποίησης αποβλήτων ελαιοτριβείων για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων βιοδιυλιστηρίων

Kollia Artemis-Christina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/06AA1726-0826-4B23-9EFA-4B7EC040AD53
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Άρτεμις-Χριστίνα Κόλλια, "Τεχνολογίες αξιοποίησης αποβλήτων ελαιοτριβείων για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων βιοδιυλιστηρίων.", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97688
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώθηκε στις τεχνολογίες αξιοποίησης των αποβλήτων διφασικών ελαιοτριβείων. Η διφασική μέθοδος επεξεργασίας αποβλήτων ελαιοτριβείου αποτελεί την οικολογικότερη μέθοδο, χάρη στην παραγωγή μικρής ποσότητας υγρών αποβλήτων, όπως και βιοχημικά απαιτούμενου οξυγόνου συγκριτικά με άλλες μεθόδους. Μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης, μελετήθηκαν και αναλύθηκαν οι σημαντικότερες τεχνολογίες αξιοποίησης των αποβλήτων ελαιοτριβείων, με έμφαση να δίνεται στις φαινολικές ενώσεις. Η εκχύλιση με διήθηση μεμβράνης με στόχο την κλασματοποίηση των φαινολικών ενώσεων αναδείχθηκε ως η πιο αποδοτική μέθοδος. Ακολούθησε η μελέτη βιωσιμότητας με στόχο τον υπολογισμό ορισμένων δεικτών αειφορίας, που σχετίζονται με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των σεναρίων που μελετήθηκαν. Συγκεκριμένα, ο περιβαλλοντικός δείκτης «Κλιματική Αλλαγή» απέδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα σε κάθε σενάριο, με τη μέθοδο κατασκευής πέλλετ να αποδίδει καλύτερα, συγκρινόμενη με θερμοχημικές μεθόδους και την κομποστοποίηση. Στη συνέχεια, αναφορικά με τον δείκτης της απόδοσης, η μέθοδος της κομποστοποίησης παρουσίασε καλύτερη τιμή του λόγου προϊόντος ανά πρώτη ύλη. Τέλος, ως προς την κατανάλωση ενέργειας, παρατηρήθηκαν λιγότερες ενεργειακές απαιτήσεις σε μεθόδους βιολογικής μετατροπής, ακολουθούμενες από την παραγωγή μπρικετών και πέλλετ.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά