Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση χώρων πρασίνου με στόχο την υγεία και την ευημερία. Μελέτη εφαρμογής: Δημοτικός Κήπος και Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των Λαών, Χανιά

Konstantinou Fani

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8DF545FE-4550-49B2-8C67-3D310C355B37
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Φανή Κωνσταντίνου, "Αξιολόγηση χώρων πρασίνου με στόχο την υγεία και την ευημερία. Μελέτη εφαρμογής: Δημοτικός Κήπος και Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των Λαών, Χανιά", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97736
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο σύγχρονος άνθρωπος ζει σε ένα υποβαθμισμένο αστικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από βεβαρυμμένες κλιματικές συνθήκες, υποβαθμισμένη ποιότητα αέρα και ηχορύπανση που έχουν ως αποτέλεσμα την δυσμενή επίδραση στην σωματική και ψυχολογική του υγεία. Δεδομένου αυτού, η ανάγκη ύπαρξης αστικού πρασίνου γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική για την ζωή των κατοίκων των πόλεων. Έχουν εκπονηθεί πολλές μελέτες που αποδεικνύουν ότι η απώλεια και η υποβάθμιση του αστικού πρασίνου συντελούν στην επιβάρυνση της υγείας και της ευημερίας των κατοίκων των πόλεων, μιας και οι επιπτώσεις των δυσμενών συνθηκών που παράγονται από το αστικό περιβάλλον, όπως η υψηλή θερμοκρασία, η ατμοσφαιρική ρύπανση και ο θόρυβος, επιδεινώνονται. Η ύπαρξη αστικών χώρων πρασίνου ή λύσεων που βασίζονται στη φύση (NBS) προσφέρει ευκαιρίες για σωματική άσκηση, ψυχική αποκατάσταση και χαλάρωση, ενώ ταυτόχρονα συντελεί στην βελτίωση των επιπτώσεων από τους προαναφερθέντες δυσμενείς παράγοντες που προκαλούνται από το αστικό περιβάλλον.Στην παρούσα διπλωματική εργασία αξιολογούνται δύο πολυσύχναστοι πράσινοι χώροι της πόλης των Χανίων, ο Δημοτικός Κήπος και το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των Λαών, χρησιμοποιώντας επιλεγμένους δείκτες κλιματικής ανθεκτικότητας και ποιότητας αέρα από την διεθνή βιβλιογραφία. Στόχος της εργασίας είναι η ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών του πράσινου χώρου (μείωση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, απομάκρυνση ρύπων, κ.α.) που συνεισφέρουν στην βελτίωση της υγείας και της ευημερίας των κατοίκων της πόλης. Η αξιολόγηση αυτή θα συνεισφέρει στον εντοπισμό καλών πρακτικών και στην αναβάθμιση του σχεδιασμού των χώρων αυτών από τους μελλοντικούς πολεοδόμους.Για την αξιολόγηση του πρασίνου χώρου που μελετάται έγινε επεξεργασία των δεδομένων της θερμοκρασίας του αέρα και της σχετικής υγρασίας που καταγράφηκαν από τους αισθητήρες που τοποθετήθηκαν στον πράσινο και στον εξωτερικό αστικό χώρο. Επίσης, έγινε ανάλυση των δεδομένων της θερμοκρασίας του αέρα, της σχετικής υγρασίας και της θερμοκρασίας ακτινοβολίας που καταγράφηκαν από φορητό τριποδικό μετεωρολογικό σταθμό. Για την εκτίμηση των θερμικών καταπονήσεων που υφίσταται ο άνθρωπος εντός και εκτός του πράσινου χώρου, υπολογίσθηκε ο Παγκόσμιος θερμικός κλιματικός δείκτης (UTCI). Επιπροσθέτως, για τον υπολογισμό της δυνατότητας απομάκρυνσης αέριων ρύπων και για τον υπολογισμό της δέσμευσης/ αποθήκευσης άνθρακα από την βλάστηση έγινε χρήση του λογισμικού I-Τree Εco με δεδομένα που συλλέχθηκαν επιτόπια από τον πράσινο χώρο (πλήθος δέντρων, είδος, μέγεθος δέντρων και της κόμης αυτών, έκθεση πλευρών του δέντρου στον ήλιο κ.α.).Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν αναδεικνύουν την αναγκαιότητα ύπαρξης πράσινων χώρων στις πόλεις ενώ αναδεικνύεται η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα με στόχο την πληρέστερη αξιολόγηση του χώρου αυτού ως προς την συνεισφορά του στην υγεία και την ευημερία των κατοίκων της πόλης των Χανίων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά