Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός ενσωματωμένου συστήματος απομακρυσμένης πρόσβασης σε μικροελεγκτή για πανεπιστημιακές εργαστηριακές ασκήσεις

Kalliontzis Athanasios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5650D7DE-F31D-4D32-A036-D6AA9E61ECFC
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αθανάσιος Καλλιοντζής, "Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός ενσωματωμένου συστήματος απομακρυσμένης πρόσβασης σε μικροελεγκτή για πανεπιστημιακές εργαστηριακές ασκήσεις", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλά https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97738
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αυτή η διατριβή ασχολείται με το θέμα της προσβασιμότητας και της πρακτικής μάθησης στην εκπαίδευση στα ενσωματωμένα συστήματα, ιδίως στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19. Η αυξανόμενη χρήση των διαδικτυακών εκπαιδευτικών πλατφορμών έχει αναδείξει την σημασία της δυνατότητας των φοιτητών να εργάζονται με πραγματικό εξοπλισμό και κώδικα, αντί να βασίζονται αποκλειστικά σε προσομοιώσεις. Για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, ένα προσαρμοζόμενο σύστημα απομακρυσμένου εργαστηρίου αναπτύχθηκε ειδικά για το μάθημα των ενσωματωμένων συστημάτων στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Αυτό το σύστημα, που βασίζεται σε μικροελεγκτή AVR, επιτρέπει στους φοιτητές και τους καθηγητές να έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση στον εξοπλισμό μέσω του διαδικτύου, διευκολύνοντας τα πρακτικά πειράματα και τις εργαστηριακές εργασίες. Αξιοποιώντας τη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο και τον μικροελεγκτή AVR, το σύστημα παρέχει μια ολοκληρωμένη και πραγματική μαθησιακή εμπειρία που ξεπερνά τις παραδοσιακές προσομοιώσεις. Η επιτυχής εφαρμογή αυτού του απομακρυσμένου εργαστηριακού συστήματος στο Πολυτεχνείο Κρήτης συμβάλλει στη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ποιότητας της εκπαίδευσης στον τομέα των ενσωματωμένων συστημάτων. Δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αναπτύξουν σε πρακτικές δεξιότητες ακόμη και σε απομακρυσμένα περιβάλλοντα μάθησης, ενισχύοντας την ικανότητά τους στον τομέα των ενσωματωμένων συστημάτων. Η παρούσα εργασία στοχεύει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των θεωρητικών γνώσεων και της πρακτικής εφαρμογής, βελτιώνοντας τη συνολική μαθησιακή εμπειρία των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά