Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μια αυτόνομη, δυναμική και αποκεντρωμένη ελάχιστης απόκρισης μέθοδος τοποθέτησης υπηρεσιών για δυναμικά φορτία, σε υβριδικές υποδομές υπολογιστικής ακμής και ομίχλης

Chamarousios Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7719C173-DC41-47C8-BF22-9C39276D328F
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Χαμαρουσίος, "Μια αυτόνομη, δυναμική και αποκεντρωμένη ελάχιστης απόκρισης μέθοδος τοποθέτησης υπηρεσιών για δυναμικά φορτία, σε υβριδικές υποδομές υπολογιστικής ακμής και ομίχλης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτε https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97753
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι πιο σύγχρονες εφαρμογές που υποστηρίζονται από τεχνολογίες αιχμής, όπως το διαδίκτυο των πραγμάτων και οι έξυπνες πόλεις, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις υποδομές υπολογιστικού νέφους ομίχλης. Προκειμένου οι χρήστες να αποκομίσουν τα οφέλη αυτών των εφαρμογών, ώστε να απολαμβάνουν μια αυξημένη απόδοση χωρίς τη μεγάλη καθυστέρηση επικοινωνίας που εμφανίζεται λόγω της εκάστοτε διαμόρφωσης της αρχιτεκτονικής νέφους, θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η υποδομή είναι ικανή να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις τους. Οι εν λόγω υποδομές νέφους, για να ανταποκρίνονται επιτυχώς στα αιτήματα των χρηστών, χρειάζονται κύκλους CPU και μνήμη για υπολογισμούς, πόρους αποθήκευσης και εύρος ζώνης δικτύου. Λόγω της έλλειψης αυτών των πόρων στην ακμή (edge) και την ομίχλη (fog) σε σύγκριση με τις υποδομές νέφους/μεγάλα κέντρα δεδομένων (cloud), πρέπει οι υπηρεσίες της εφαρμογής να τοποθετούνται λαμβάνοντας υπόψη τον προαναφερόμενο περιορισμό, καθώς και τον τύπο και αριθμό των αιτημάτων που μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, μια άλλη πρόκληση είναι η διασφάλιση της σταθερότητας και ο τρόπος με τον οποίο η υποδομή θα αντιδράσει σε μια πιθανή βλάβη κατά τη διάρκεια λήψης αιτημάτων σε ώρες αιχμής. Αντιµετωπίζουµε το πρόβληµα της τοποθέτησης υπηρεσιών, λαµβάνοντας υπόψη τους περιορισµούς της CPU και τη απαίτηση χαµηλής απόκρισης, προτείνοντας έναν αυτόνοµο, δυναµικό, αποκεντρωμένο αλγόριθμο για την τοποθέτηση υπηρεσιών και μια δυναμική αρχιτεκτονική υποδομής νέφους ικανή να διαχειρίζεται τα αιτήματα των χρηστών προσφέροντας μια εμπειρία χαμηλής καθυστέρησης στους τελικούς χρήστες. Μέσω εκτεταμένων πειραμάτων με τη χρήση πραγματικών υποδομών και εφαρμογών νέφους, αποδεικνύουμε ότι η πρότασή μας μπορεί να μειώσει την καθυστέρηση σε σύγκριση με μια στατική λύση τοποθέτησης, ενώ παράλληλα διασφαλίζει τη σταθερότητα της υποδομής.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά