Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Γεωστατιστική ανάλυση ρυπαντών σε υπόγεια νερά στο υδατικό διαμέρισμα της Δυτικής Μακεδονίας με έμφαση στους προερχόμενους από μεταλλευτικές δραστηριότητες

Galanaki Marianna

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/28796049-E837-4ECF-B715-2D4845259590
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαριάννα Γαλανάκη, "Γεωστατιστική ανάλυση ρυπαντών σε υπόγεια νερά στο υδατικό διαμέρισμα της Δυτικής Μακεδονίας με έμφαση στους προερχόμενους από μεταλλευτικές δραστηριότητες", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97760
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η επιστήμη της γεωστατιστικής ανάλυσης εφαρμόζεται σε πολλές κλάδους, όπως η περιβαλλοντική μεταλλευτική. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε περιοχές μεταλλευτικής δραστηριότητας μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα του εδάφους και του νερού. Οι γεωστατιστικές μέθοδοι σε τέτοιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της ρύπανσης στο περιβάλλον. Συγκεκριμένα, γίνεται εκτίμηση της χωρικής μεταβολής της συγκέντρωσης των ρυπαντικών φορτίων που μπορούν να υποβαθμίσουν τα φυσικά χαρακτηριστικά του εδάφους και των υπόγειων υδάτων, και κατά συνέπεια να περιορίσουν τη χρηστικότητα τους. Η εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας βασίζεται στην γεωστατιστική ανάλυση της ποιότητας των υπόγειων υδάτων με έμφαση σε τέσσερα ορυχεία της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το λιγνιτωρυχείο του Αμυνταίου, το λιγνιτωρυχείο της Πτολεμαΐδας, το ορυχείο των Κομνηνών και το ορυχείο νοτιοανατολικά της λίμνης ΄Έξαρχου. Η μελέτη αυτή στοχεύει στην διερεύνηση πιθανής ρύπανσης των υπόγειων υδάτων λόγω της εξορυκτικής δραστηριότητας αυτών των ορυχείων. Ως αποτέλεσμα, μπορούν να δημιουργηθούν σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα λόγω της μεταλλευτικής δραστηριότητας, τα οποία χρήζουν λήψης κατάλληλων μέτρων για την διαχείριση και αποκατάσταση αυτών των προβλημάτων. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η χωρική εκτίμηση της συγκέντρωσης των χημικών στοιχείων του Μαγνησίου (Mg) και του Μαγγανίου (Mn) στα υπόγεια ύδατα της περιοχής μελέτης. Η στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, περιλαμβάνει τον έλεγχο κανονικότητας και τον προσδιορισμό των παραμέτρων κατανομής πιθανότητας. Συμπεριλαμβάνει, επίσης, την προσαρμογή τάσεων στα δεδομένα και ακολούθως την εκτίμηση των τιμών σε άγνωστα σημεία εντός της περιοχής μελέτης, μέσω της μεθόδου Κανονικού Kriging. Τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν, συλλέχθηκαν από την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.). Συγκεκριμένα, για το Μg και το Mn χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από 113 και 115 σταθμούς παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων αντίστοιχα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά