Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επεκτάσεις της αρχιτεκτονικής συνόλου εντολών RISC-V για υποστήριξη ελέγχου ακεραιότητας ροής έμμεσων διακλαδώσεων

Palli Argyro

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B9924534-0B9C-4610-856E-D8B053DC6C51
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αργυρώ Πάλλη, "Επεκτάσεις της αρχιτεκτονικής συνόλου εντολών RISC-V για υποστήριξη ελέγχου ακεραιότητας ροής έμμεσων διακλαδώσεων ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97773
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι επιθέσεις αλματώδους προγραμματισμού (JOP) αποτελούν απειλή για τους μοντέρνους επεξεργαστές. Για να ενισχυθεί η ασφάλεια των σχεδιασμών που βασίζονται στην αρχιτεκτονική RISC-V, προτάθηκε ένα σύνολο επεκτάσεων εντολών αρχιτεκτονικής (ISA), που ονομάζεται ̈Επεκτάσεις της αρχιτεκτονικής συνόλου εντολών RISC-V για υποστήριξη ελέγχου ακεραιότητας ροής έμμεσων διακλαδώσεων ̈, η οποία αυτήν τη στιγμή βρίσκεται υπό αξιολόγηση από τις σχετικές επιτροπές του RISC-V. Αυτή η διατριβή παρουσιάζει την υλοποίηση και αξιολόγηση των επεκτάσεων της αρχιτεκτονικής συνόλου εντολών RISC-V για υποστήριξη ελέγχου ακεραιότητας ροής εκτέλεσης (CFI) έμμεσων διακλαδώσεων στον πυρήνα επεξεργαστή CVA6. Η μελέτη χρησιμοποίησε την πλακέτα Genesys2 ως πλατφόρμα υλικού και τον προσομοιωτή Verilator για πειράματα. Η επέκταση της Ακεραιότητα Ροής Εκτέλεσης(CFI) ενσωματώθηκε στον πυρήνα CVA6, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη προστασία από δυνητικά προβλήματα ασφάλειας που προκύπτουν από επιθέσεις προγραμματισμού με άλματα (JOP). Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η επιβράδυνση που προκλήθηκε από αυτήν την ενίσχυση της ασφάλειας περιορίστηκε σε μόλις 2%, καταδεικνύοντας την ελάχιστη επίδρασή της στην απόδοση του συστήματος. Επιπλέον, η αύξηση χρήσης των πόρων στην πλακέτα Genesys2 διαχειρίστηκε αποτελεσματικά, με ελάχιστη αύξηση σε σύγκριση με τον αρχικό σχεδιασμό. Αυτή η έρευνα υπογραμμίζει ότι είναι εφικτή η ενίσχυση της ασφάλειας του συστήματος μέσω επεκτάσεων εντολών αρχιτεκτονικής (ISA), διατηρώντας ταυτόχρονα την απόδοση του συστήματος και τη χρήση πόρων σε πολύ αποδεκτά επίπεδα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά