Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ένα ελαφρύ γάντι αφής για εμπλουτισμένη απτική ανάδραση, που περιλαμβάνει φυσική πίεση, πλευρική επιμήκυνση του δέρματος και ακριβής κιναισθητική αναπαράσταση ελαστικότητας και σκληρότητας σε τρισδιάστατες διαδραστικές εφαρμογές

Roumeliotis Michail

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A37BF234-D6D9-47A7-B39E-51820AF0DB25
Έτος 2023
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μιχαήλ Ρουμελιώτης, "Ένα ελαφρύ γάντι αφής για εμπλουτισμένη απτική ανάδραση, που περιλαμβάνει φυσική πίεση, πλευρική επιμήκυνση του δέρματος και ακριβής κιναισθητική αναπαράσταση ελαστικότητας και σκληρότητας σε τρισδιάστατες διαδραστικές εφαρμογές", Μεταπτυχιακή Διατριβή, https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97871
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι σημερινές απτικές συσκευές βασίζονται συνήθως αποκλειστικά σε δονήσεις για την παροχή απτικής ανάδρασης, η οποία αφορά μόνο μια πτυχή της δερματικής αίσθησης. Επιπλέον, οι υπάρχουσες συσκευές για κιναισθητική ανάδραση συχνά περιλαμβάνουν ογκώδεις και δυσκίνητους εξωσκελετούς που περιορίζουν την κινητικότητα των χρηστών. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει ένα καινοτόμο απτικό γάντι που είναι ελαφρύ, εύκαμπτο και εύκολο στη χρήση. Προσφέρει ρεαλιστική απτική ανάδραση ενσωματώνοντας φυσική πίεση, πλευρική επιμήκυνση του δέρματος και δονήσεις, μαζί με υψηλής πιστότητας κιναισθητική ανάδραση μέσω σκοινιών που χειρίζονται οι σερβοκινητήρες.Σε αντίθεση με τα τρέχοντα συστήματα, αυτό το απτικό γάντι είναι οικονομικά αποδοτικό, χρησιμοποιώντας μικρούς κινητήρες δόνησης ενσωματωμένους στις άκρες των δακτύλων για την παροχή απτικής ανάδρασης. Επιπλέον, παράγει φυσική πίεση και πλευρικές δυνάμεις χρησιμοποιώντας κινούμενες πλατφόρμες για την άσκηση πίεσης στο δέρμα. Η κιναισθητική ανάδραση επιτυγχάνεται μέσω μικρών σκοινιών που συνδέονται με σερβοκινητήρες που είναι τοποθετημένοι στο γάντι, προσομοιώνοντας τόσο τον χειρισμό ελαστικών όσο και σκληρών εικονικών αντικειμένων. Ελεγχόμενο από έναν συμπαγή μικροελεγκτή, το γάντι λαμβάνει δεδομένα από έναν υπολογιστή, ο οποίος στέλνει εντολές στους κινητήρες.Για την αξιολόγηση αυτών των χαρακτηριστικών, δημιουργήθηκαν τρεις τρισδιάστατες διαδραστικές εφαρμογές με τη χρήση της μηχανής παιχνιδιών Unity, όπου οι χρήστες εκτελούσαν διαφορετικές εργασίες και μπορούσαν να αλληλοεπιδρούν και να αισθάνονται διάφορες απτικά σήματα. Αυτές οι διαδραστικές εφαρμογές που αναπτύχθηκαν μπορούν να προσαρμοστούν απρόσκοπτα σε μια τρισδιάστατη εφαρμογή ή εφαρμογή παιχνιδιού για συσκευές εικονικής πραγματικότητας (VR) ή επαυξημένης πραγματικότητας (AR), καθώς και για κινητές πλατφόρμες, με τις ελάχιστες προσαρμογές λογισμικού που απαιτούνται.Τα αποτελέσματα της μελέτης υποδηλώνουν ότι οι χρήστες μπορούν να αντιληφθούν καλύτερα τις πληροφορίες κατεύθυνσης και τη γεωμετρία της επιφάνειας όταν ενσωματώνεται η δόνηση στα ακροδάκτυλα. Επιπλέον, οι χρήστες διαπρέπουν στη διάκριση των επιπέδων ελαστικότητας όταν οι διαφορές στην ελαστικότητα είναι ευδιάκριτες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά