Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Tυπολογίες χωρικής ανάπτυξης τουριστικών υποδομών στη βόρεια παράκτια ζώνη της Κρήτης

Daskalakis Savvas, Tzatzimaki Sofia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/81642473-3028-4FAA-845E-C654ACD0DF66
Έτος 2023
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σάββας Δασκαλάκης, Σοφία Τζατζιμάκη, "Tυπολογίες χωρικής ανάπτυξης τουριστικών υποδομών στη βόρεια παράκτια ζώνη της Κρήτης ", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97931
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο παράκτιος χώρος της Βόρειας Κρήτης βρίσκεται εκτεθειμένος απέναντι στο φαινόμενο του παράκτιου τουρισμού. Όπου τα τελευταία 20 χρόνια έχει προκαλέσει σημαντική ανατροπή του τοπίου και της παράκτιας ζώνης στο σύνολο της. Η παρούσα ερευνητική εργασία πραγματεύεται την χωρική ανάπτυξη των τουριστικών υποδομών , τον βιώσιμο σχεδιασμό στις παράκτιες περιοχές και πιο συγκεκριμένα στο Βόρειο παράκτιο τμήμα της Κρήτης. Η παράκτια ζώνη αποτελεί ένα σύστημα όπου συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν πολλοί παράγοντες. Η σύνδεσή της με τον υπάρχοντα αστικό ιστό μέσω των δικτύων έχει μεγάλη σημασία. Ο παράκτιος χωρικός σχεδιασμός και ο ανθρωπογενής παράγοντας συνδέονται άρρηκτα με την αλλοίωση του περιβάλλοντος. Η μελέτη των παράκτιων περιοχών από πολεοδομική σκοπιά με την ανάλυση χαρτογραφικών υπόβαθρών τα οποία αναλύονται με τη χρήση της συγκριτικής μεθόδου για τις χρονολογικές περιόδους 2005, 2015 , 2019 συντελούν στο να διερευνηθούν οι μεταβολές που έχει επιφέρει το χωρικό αποτύπωμα του τουρισμού . Η εργασία στοχεύει στην καταγραφή των τυπολογιών χωρικής ανάπτυξης και των χαρακτηριστικών που εμφανίζουν οι παράκτιες περιοχές. Στην αξιολόγηση της εφαρμογής νομοθετικών πλαισίων που αφορούν το παράκτιο χώρο σε τοπικό επίπεδο. Έπειτα από μια κατηγοριοποίηση που γίνεται με βάση τα κοινά χαρακτηριστικά των περιοχών εξετάζονται τέσσερεις μελέτες περίπτωσης . Οι παραπάνω παρατηρήσεις οδηγούν σε πιθανά συμπεράσματα. Καταδεικνύουν την ανάγκη για βιώσιμο σχεδιασμό και την ενίσχυση των προσπαθειών για τη διατήρηση της παράκτιας ζώνης. Η έρευνα στοχεύει στο να παράσχει την κατανόηση της παράκτιας ανάπτυξης και των συνεπειών της στον τουρισμό, προσφέροντας έτσι μια βάση για τη λήψη βιώσιμων αποφάσεων για το μέλλον.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά