Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η εφαρμογή των αρχών του Ιστορικού Αστικού Τοπίου σε ιστορικά κέντρα της Ευρώπης. Η περίπτωση της Νάπολης

Georgila Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7AC6957C-BF51-4C6D-A9AF-E2DD806E404C
Έτος 2023
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Γεωργιλά, "Η εφαρμογή των αρχών του Ιστορικού Αστικού Τοπίου σε ιστορικά κέντρα της Ευρώπης. Η περίπτωση της Νάπολης", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97939
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα Ιστορικά Κέντρα των πόλεων της Ευρώπης αντιμετωπίζουν συνεχώς προκλήσεις από τις ταχέως μεταβαλλόμενες κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες της σύγχρονης εποχής. Η διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στην διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη μιας ιστορικής πόλης δε μπορεί πλέον να πραγματοποιείται με παραδοσιακούς τρόπους και απαιτούνται ολοκληρωμένες πολιτικές. Αντικείμενο της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η μελέτη των στρατηγικών ολοκληρωμένης διατήρησης της αστικής κληρονομιάς σε ιστορικές πόλεις, στο πλαίσιο των αρχών του Ιστορικού Αστικού Τοπίου της UNESCO. Μελετάται η περίπτωση του Ιστορικού Κέντρου της Νάπολης, που εντάχθηκε στην UNESCO το 1995, ως προς τις διαχρονικές προσεγγίσεις του στην προστασία, την ολοκληρωμένη διατήρηση και τη βιώσιμη αστική αναγέννηση του. Αναλύονται τα Ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία έχει συμμετάσχει για την ανάπτυξη, τη διατήρηση του και την αντιμετώπιση των σύγχρονων αστικών προκλήσεων και αξιολογούνται οι επιπτώσεις των προγραμμάτων αυτών στο ιστορικό περιβάλλον και στο ανθρώπινο δυναμικό του.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά