Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση βροχομετρικών δεδομένων με μεθόδους χρονοσειρών και διερεύνηση σχέσεων αιτιότητας

Symeonidis Petros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D6CA65E1-1BA2-490B-874D-485A422F21E2
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Πέτρος Συμεωνίδης, "Ανάλυση βροχομετρικών δεδομένων με μεθόδους χρονοσειρών και διερεύνηση σχέσεων αιτιότητας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97975
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι επιπτώσεις του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής είναι ήδη αισθητές σε ολόκληρο τον κόσμο, με μια από τις κυριότερες να είναι η αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών, η οποία μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην κατανομή και στην ποσότητα της βροχόπτωσης. Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αλλαγή στην χωρική και χρονική κατανομή της βροχόπτωσης στην Ευρώπη, με φαινόμενα ακραίων βροχοπτώσεων τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε πλημμύρες με καταστροφικές περιβαλλοντικές, χρηματοοικονομικές και ανθρωπιστικές συνέπειες. Ωστόσο, δεν έχουν πλήρως εξακριβωθεί οι μηχανισμοί οι οποίοι σχετίζονται με τα ακραία φαινόμενα βροχόπτωσης και την πρόβλεψή τους. Αυτή η εργασία διερευνά την επίδραση του ατμοσφαιρικού δείκτη ΝΑΟ (North Atlantic Oscillation) στη βροχόπτωση του Ελλαδικού χώρου, και συγκεκριμένα σε περιοχές της Κρήτης και του Κιλκίς. Στην ερευνητική βιβλιογραφία η επίδραση του δείκτη ΝΑΟ στη βροχόπτωση στον Ελλαδικό χώρο βασίζεται σε εκτίμηση συσχετίσεων. Σε αντίθεση, η παρούσα εργασία διερευνά την επίδραση χχρησιμοποιώντας μεθοδολογίες ανάλυσης αιτιότητας για τη σχέση του δείκτη ΝΑΟ με την βροχόπτωση. Η ανάλυση αιτιότητας υλοποιήθηκε μέσω δυο προσεγγίσεων: της αιτιότητας κατά Granger και της αιτιότητας κατά Liang, χρησιμοποιώντας χρονικές υστερήσεις 1–12 μηνών μεταξύ των χρονοσειρών της βροχόπτωσης και του ΝΑΟ. Χρησιμοποιούνται τόσο χρονοσειρές με δεδομένα επανανάλυσης όσο και πραγματικές μετρήσεις μηνιαίας βροχόπτωσης για την Κρήτη. Τα ευρήματα της ανάλυσης υποστηρίζουν την επίδραση του δείκτη ΝΑΟ προς τη βροχόπτωση όλων των εξεταζόμενων περιοχών. Επομένως, τα αποτελέσματα της εργασίας τεκμηριώνουν για πρώτη φορά την εξάρτηση ΝΑΟ-βροχόπτωσης χρησιμοποιώντας μεθόδους ανάλυσης αιτιότητας. Συγχρόνως όμως, η ανάλυσή μας εντόπισε και μια μη αναμενόμενη αντίστροφη επίδραση της βροχόπτωσης προς τον δείκτη ΝΑΟ για περιοχές της Κρήτης. ∆ιερευνήθηκε με την βοήθεια συνθετικών δεδομένων κατά πόσο το φαινόμενο αυτό μπορεί να οφείλεται στην διαλειπτική φύση και στις αποκλίσεις των χρονοσειρών βροχόπτωσης από την κανονική κατανομή, αλλά χωρίς να επιτευχθούν κατηγορηματικά αποτελέσματα. Για μελλοντική έρευνα προτείνεται περαιτέρω διερεύνηση του παραπάνω φαινομένου, καθώς και επέκταση της ανάλυσης σε διαφορετικές τοποθεσίες όπως και χρήση διαφορετικών μεθόδων ανάλυσης αιτιότητας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά