Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Υδρόφοβα σταθερά νανοσύνθετα υλικά για την προστασία ασβεστολίθων και ψαμμιτών

Markomichelaki Chrysanthi

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C035DC82-4E40-4F8D-ABE5-313C2EA36016
Έτος 2023
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρυσάνθη Μαρκομιχελάκη, "Υδρόφοβα σταθερά νανοσύνθετα υλικά για την προστασία ασβεστολίθων και ψαμμιτών", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97990
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Από τους αρχαιοτάτους χρόνους, η ανθρώπινη δημιουργικότητα, χρησιμοποίησε τους λίθους για να καλύψει τις βασικές στεγαστικές ανάγκες του. Στο πέρασμα τουχρόνου οι λιθόκτιστες κατασκευές εξελίχθηκαν για να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα κατασκευών (κατοικίες, ναοί, αμυντικά έργα, τεχνικά έργα). Οι λιθόκτιστες κατασκευές έχουν υποστεί φθορές που οφείλονται στην έκθεση στους περιβαλλοντικούς παράγοντες και στην έλλειψη συντήρησης. Η φθορά των λίθων των δομικών επιφανειών είναι πολυπαραγοντικό φαινόμενο που οφείλεται σε φυσικές, χημικές, βιολογικές, κλιματολογικές και ανθρωπογενείςεπιδράσεις που απομειώνουν την αντοχή των μηχανικών ιδιοτήτων τους (πυκνότητα, συνοχή) . Η παράταση της διάρκειας ζωής, καθώς και της ανθεκτικότητας των δομικών υλικών στους εξωγενείς παράγοντες, αποτελεί τον κύριο στόχο της αποκατάστασηςτης συνοχής των φυσικών λίθων μέσω της στερέωσης και της αποτροπής της αποσάθρωσης. Η τεχνολογική εξέλιξη συμβάλει στη βέλτιστη διαχείριση των φθορών που προκύπτουν από τη δράση των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων . Οι σύγχρονες τεχνικές και η νανοτεχνολογία γίνονται αρωγοί στην έρευνα για την βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων των δομικών υλικών καθώς και των υλικώνπροστασίας αυτών, που προορίζονται για τον τομέα της συντήρηση δομικών κατασκευών . Στην παρούσα ερευνητική εργασία, βασιζόμενοι στο ιστορικό και επιστημονικό υπόβαθρο, εμβαθύνονται οι διεργασίες της φθοράς και εξετάζεται πειραματικά ηδράση και η επιρροή των υδρόφοβων νανοϋλικών στις μηχανικές ιδιότητες των λίθων Η έρευνα επικεντρώνεται στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και τηςσυμβατότητας των σύγχρονων τεχνικών με νανοϋλικά με λίθινες επιφάνειες, στοχεύοντας στην ενίσχυση των μηχανικών ιδιοτήτων και της υδροφοβικότητας τουλίθου, συμβάλλοντας στη διατήρηση των αξιόλογων λιθόκτιστων κατασκευών .Συγκεκριμένα, εξετάζεται ο ασβεστόλιθος αλφάς και ο ψαμμίτης, καθώς είναι υλικά που χρησιμοποιούνται ευρέως ως δομικά στοιχεία σε πληθώρα κατασκευών καιεπομένως η βελτίωση της αντοχής τους είναι σημαντική στο πεδίο της συντήρησης της Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στα πλαίσια της μελέτης, πραγματοποιούνται δοκιμές με διακριτή επάλειψη πέντε υδρόφοβων νανοσύνθετων υλικών (SurfaPore FX WB, LUDOX® HS-30, TEGOSIVIN® HE 328, WACKER SILICONES - SILRES® BS OH 100, CALOSIL IP-25) σε δοκίμια ασβεστόλιθου(αλφά) και ψαμμίτη ώστε να εκτιμηθεί η συμπεριφορά του επαλειφόμενου υλικού σε υποστρώματα μεδιαφορετικά χαρακτηριστικά, σύσταση και πορώδες. Στη λήξη της πειραματικής διαδικασίας, τα αποτελέσματα των δοκιμών συγκρίνονται ώστε να διατυπωθούν ασφαλή συμπεράσματα για την συμπεριφορά τωνεξεταζόμενων υδρόφοβων υλικών

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά