Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Κατάτμηση εγκεφάλου μέσω ανάλυσης δεδομένων fMRI σε κατάσταση ανάπαυσης

Poulea Efstathia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0DB3526A-E27B-4188-BEC5-1A4B01EA9CAD
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευσταθία Πουλέα, "Κατάτμηση εγκεφάλου μέσω ανάλυσης δεδομένων fMRI σε κατάσταση ανάπαυσης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.98131
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η λειτουργική μαγνητική τομογραφία (fMRI) είναι μια μη επεμβατική μέθοδος η οποία παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τη λειτουργικότητα του εγκεφάλου. Είναι μια τεχνική η οποία χαρτογραφεί την εγκεφαλική δραστηριότητα με την ανίχνευση αλλαγών που σχετίζονται με τη ροή του αίματος. Η πιο συνήθης μορφή fMRI μετρά το σήμα που αντανακλά αλλαγές στη ροή του αίματος στον εγκέφαλο και χρησιμοποιείται για να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος. Δεδομένου ότι η εγκεφαλική δραστηριότητα είναι εγγενής, οποιαδήποτε περιοχή του εγκεφάλου θα παρουσιάζει αυθόρμητες διακυμάνσεις στο σήμα BOLD. Έτσι, ακόμη και σε κατάσταση ηρεμίας, το σήμα BOLD αντανακλά συστηματικές διακυμάνσεις που συνδέονται με την εγκεφαλική δραστηριότητα. Πιστεύεται ευρέως ότι τα δίκτυα κατάστασης ηρεμίας είναι η αιτία αυτών των διακυμάνσεων. Άρα, υπάρχει μία κοινή, για πολλά υποκείμενα, διαμέριση του εγκεφάλου, με βάση τη λειτουργικότητα. Μελετούμε μια μέθοδο η οποία υπολογίζει μία κοινή, για πολλά υποκείμενα, διαμέριση του εγκεφάλου, χωρίς προηγούμενη γνώση των ιδιοτήτων της διαμέρισης. Αρχικά, παρουσιάζουμε μία μέθοδο η οποία υπολογίζει τον κοινό χωρικό υπόχωρο (common spatial subspace) μέσω της μεθόδου Generalized Canonical Correlation Analysis (gCCA). Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε αυτήν τη μέθοδο σε πραγματικά δεδομένα τα οποία αφορούν σε υγιή και μη υγιή υποκείμενα και συγκρίνουμε τα αποτελέσματα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά