Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη ψηφιακού εργαλείου στρατηγικής προσέλκυσης και ένταξης ψηφιακών Νομάδων: Ταυτότητα, παράμετροι μετάβασης και ικανότητα μετοίκησης στον τόπο προορισμού

Smpokos Marios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/626BD5FF-0B03-4A1D-94F7-DC62C56F069F
Έτος 2023
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μάριος Σμπώκος, "Ανάπτυξη Ψηφιακού εργαλείου στρατηγικής προσέλκυσης και ένταξης ψηφιακών νομάδων: Ταυτότητα, παράμετροι μετάβασης και ικανότητα μετοίκησης στον τόπο προορισμού", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.98132
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η διπλωματική εργασία διερευνά το φαινόμενο των Ψηφιακών Νομάδων και την προοπτική ένταξής τους βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα στις ΠΕ Χανίων και Ηρακλείου μέσα από μια διττή μεθοδολογία. Αρχικά, πραγματοποιείται ποιοτική και ποσοτική έρευνα σε βάσεις δεδομένων και κοινότητες ψηφιακών νομάδων με αποτέλεσμα την καταγραφή και την κριτική ανάγνωση των κριτηρίων επιλογής του τόπου διαμονής. Στη συνέχεια γίνεται, ανάλυση των δημογραφικών, συγκοινωνιακών, γεωμορφολογικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών των περιφερειακών ενοτήτων Χανίων και Ηρακλείου με ψηφιακή απεικόνιση των αποτελεσμάτων και ταυτόχρονη μετατροπή τους ως ειδική παραμέτρου σε βάση δεδομένων. Σαν δεύτερο βήμα αναπτύσσεται το ψηφιακό εργαλείο DNVisor (εφαρμογή) που ενσωματώνοντας τις παραπάνω πληροφορίες, προσφέρει μια προσωποποιημένη εμπειρία στους πιθανούς ψηφιακούς νομάδες της Κρήτης και ενημερώνει ταυτόχρονα την τοπική αυτοδιοίκηση για τις αναπτυξιακές ανάγκες στον προορισμό. Η ιδιαιτερότητα της εφαρμογής βρίσκεται στην ικανότητα του εργαλείου να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα ενημέρωσης και καθοδήγησης σε περίπτωση είτε μακροπρόθεσμης είτε βραχυπρόθεσμης μετοίκησης των νομάδων και αφετέρου στην ενημέρωση και πλαισίωση των πολιτικών για την ανάπτυξη του τουρισμού της περιοχής.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά