Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδίαση και ανάπτυξη ψηφιακού διαδραστικού εργαλείου για την ανίχνευση/αξιολόγηση και υποβοήθηση θεραπείας διαταραχών φωνολογίας και άρθρωσης σε παιδιά

Vardakis Michail

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A3A569EA-EEB0-49B7-A4D3-570B9E191CCE
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μιχαήλ Βαρδάκης, "Σχεδίαση και ανάπτυξη ψηφιακού διαδραστικού εργαλείου για την ανίχνευση/αξιολόγηση και υποβοήθηση θεραπείας διαταραχών φωνολογίας και άρθρωσης σε παιδιά", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.98176
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια σημειώνεται αύξηση στον αριθμό παιδιών των οποίων οι γονείς απευθύνονται σε κάποιον λογοθεραπευτή για την αναγνώριση και αντιμετώπιση πιθανών φωνολογικών προβλημάτων.Είτε αυτό οφείλεται στην αυξημένη ενημέρωση των γονέων και παιδαγωγών για αυτά τα προβλήματα, είτε στην βελτίωση των διαγνωστικών κριτηρίων, η επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι θεραπευτές κατά τη διαδικασία της λογοθεραπείας σε παιδιά, και η υποβοήθηση της διαδικασίας με τεχνολογικά/ψηφιακά μέσα, γίνεται όλο και περισσότερο μια επιτακτική ανάγκη. Στην παρούσα διπλωματική εργασία σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ένα ψηφιακό διαδραστικό εργαλείο για την υποβοήθηση της ανιχνευτικής/αξιολογητικής διαδικασίας και κατ' επέκτασιν και της θεραπείας διαταραχών φωνολογίας και άρθρωσης σε παιδιά. Σκοπός είναι να είναι εύχρηστο για τον λογοθεραπευτήκαι ευχάριστο για τα παιδιά. Το όνομα αυτού του εργαλείου είναι ΕΥΛογο (Εργαλείο Υποστήριξης Λογοθεραπείας) και είναι σχεδιασμένο και υλοποιήμενο με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να λειτουργήσει ως βάση για τη δημιουργία ενός πιο περίπλοκου συστήματος στο μέλλον, με περισσότερες μεθόδους υποστήριξης της διαδικασίας και χρήση προχωρημένων τεχνικών μηχανικής μάθησης.Αξίζει να σημειωθεί ότι η σχεδίαση και ανάπτυξη του παρόντος εργαλείου έγινε μέσω μιας εν πολλοίς συμμετοιχικής διαδικασίας, που ενσωμάτωσε παρατηρήσεις, σχόλια, και αξιολόγηση από μία ειδική λογοθεραπεύτρια.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά