Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη λειτουργίας σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, όπου η παραγόμενη ενέργεια διατίθεται αποκλειστικά στα φορτία του παραγωγούκαι δεν εγχέεται στο δίκτυο

Madouros Panagiotis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C17397CA-E548-42C3-87EC-C560F63679A1
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παναγιώτης Μαδούρος, "Μελέτη λειτουργίας σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, όπου η παραγόμενη ενέργεια διατίθεται αποκλειστικά στα φορτία του παραγωγού και δεν εγχέεται στο δίκτυο", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολο https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.98233
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται ένα έξυπνο μικροδίκτυο μιας πανεπιστημιουπόλεως στο Ηράκλειο της Κρήτης με την πρακτική zero feed in με σκοπό να αναδειχθεί η δυνατότητα εφαρμογής του στο πλαίσιο της βιώσιμης ενεργειακής μετάβασης. Η μεγάλη ανάγκη για διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθιστά την έννοια του πράσινου μικροδικτύου πανεπιστημιούπολης μια πολλά υποσχόμενη λύση για την ενεργειακή μετάβαση. Για την εκτελούμενη μελέτη θεωρείται ότι το μικροδίκτυο αποτελείται από φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες το οποίο δεν εγχέει ενέργεια στο δίκτυο. Η ανάλυση που γίνεται διερευνά τόσο την οικονομική σκοπιμότητα όσο και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο μιας τέτοιας επένδυσης. Αρχικά γίνεται αναφορά στους στόχους που έχουν τεθεί για την παραγωγή ηλεκτρική ενέργειας στην Ε.Ε και στην Ελλάδα καθώς και στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο με τις ΑΠΕ. Έπειτα παρατίθενται τεχνικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την κατάσταση του Ελληνικού δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και τρόποι με τους οποίους επιτυγχάνεται διείσδυση ΑΠΕ ακόμα κι αν είναι κορεσμένο το δίκτυο. Στη συνέχεια αναλύεται η βασική αρχή λειτουργίας ενός Φ/Β συστήματος καθώς και ενός συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με σκοπό να γίνει κατανοητή η δομή και ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος που μελετάται στο μικροδίκτυο της πανεπιστημιούπολης. Τέλος παρατίθεται αναλυτικά η προσομοίωση του συστήματος συνοδευόμενη από μια οικονομοτεχνική περιγραφή για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του Φ/Β σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης και μια περιβαλλοντική μελέτη.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά