Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ομοσπονδοποιημένη μάθηση στο TensorFlow χρησιμοποιώντας τη γεωμετρική μέθοδο

Frangias Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0DC5064A-9D0B-44E9-9317-DA79363A7F86
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Φραγγιάς, "Ομοσπονδοποιημένη μάθηση στο TensorFlow χρησιμοποιώντας τη γεωμετρική μέθοδο", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.98259
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ραγδαία αύξηση της παραγωγής δεδομένων και της χρήσης του διαδικτύου κατά τα τελευταία έτη έχει δημιουργήσει πρωτοφανή ζήτηση για αποδοτική συλλογή, διαχείριση και ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων. Οι συνεχώς αυξανόμενες ανησυχίες της κοινής γνώμης για το προσωπικό απόρρητο και η θέσπιση κανονισμών για την διασφάλισή του, παρωθούν την ανάγκη για ανάπτυξη αποκεντρωμένων, κατανεμημένων και επεκτάσιμων μηχανισμών Μηχανικής Μάθησης, οι οποίοι μπορούν να εξασφαλίσουν τόσο την ασφάλεια, όσο και την υψηλής ακρίβειας συλλογική εκπαίδευση. Το επιστημονικό πεδίο της Ομοσπονδοποιημένης Μάθησης εξειδικεύεται ακριβώς σε αυτό: να εκπαιδεύει ένα καθολικό μοντέλο μηχανικής μάθησης, χωρίς την μεταφορά ευαίσθητων τοπικά παραχθέντων δεδομένων. Για τους σκοπούς της παρούσας διπλωματικής εργασίας, δημιουργήθηκε μία αναπτύξιμη επέκταση στην βιβλιοθήκη Κατανεμημένης Μηχανικής Μάθησης KungFu, προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση εργασιών Ομοσπονδοποιημένης Μάθησης, σε αποκεντρωμένους υπολογιστικούς κόμβους. Οι αλγόριθμοι που εφαρμόστηκαν είναι οι τρεις μέθοδοι Functional Dynamic Averaging, εμπνευσμένες από την Γεωμετρική Μέθοδο. Αυτοί οι αλγόριθμοι έχουν την δυνατότητα να επιτηρούν προσεγγιστικά μία καθολική συνάρτηση κατωφλίου, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τοπικά δεδομένα και, επακολούθως, να καθορίζουν την ανάγκη για συγχρονισμό και συνάθροιση των μοντέλων. Η υλοποίηση αυτή δοκιμάστηκε με την εκτέλεση εξαντλητικών πειραμάτων σε υποδομή πολλαπλών GPU, και συγκρίθηκε με έναν συνηθισμένο κατανεμημένο αλγόριθμο. Τα αποτελέσματα επιδεικνύουν σημαντική μείωση στη διάρκεια της εκπαίδευσης, λόγω μείωσης των επιβαρύνσεων επικοινωνίας, χωρίς επιπτώσεις στην ακρίβεια, ειδικότερα σε μη ιδανικές δικτυακές τοπολογίες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά