Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός χώρων εργασίας μέσω αλγορίθμων – Μία προσέγγιση υπό το πρίσμα της ανθρωποκεντρικής σχεδίασης

Dermitzaki Georgia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7C06579A-B71B-4E90-AFED-4B6524618096
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεωργία Δερμιτζάκη, "Σχεδιασμός χώρων εργασίας μέσω αλγορίθμων – Μία προσέγγιση υπό το πρίσμα της ανθρωποκεντρικής σχεδίασης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.98300
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η θεωρία του Duffy για τους χώρους εργασίας επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που προωθεί την αποδοτικότητα και τη συνεργασία. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι φυσικοί και οι ψηφιακοί χώροι εργασίας μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση, τη δημιουργικότητα και την ευημερία των εργαζομένων. Επομένως, αναθεωρεί την τυπολογία του χώρου εργασίας ώστε αυτός να ευνοεί τη συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ του προσωπικού. Η θεωρία αυτή είναι ενδιαφέρον να μελετηθεί πώς μπορεί να ενισχυθεί με τη χρήση της τεχνολογίας σε σύγχρονα δεδομένα. Σήμερα, η εφαρμογή αυτής της θεωρίας με τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας εργασιακών περιβαλλόντων που προσφέρουν ένα ευέλικτο πλαίσιο προσαρμογής στις ανάγκες κάθε ομάδας ή εργαζομένου. Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται αξιοποίηση ενός γενετικού αλγορίθμου, ο οποίος αποτελεί μια πλατφόρμα διαλόγου ανάμεσα στον αρχιτέκτονα και τα μέλη του οργανισμού, είναι ένας δημιουργικός ‘συνεργάτης’ στο σχεδιασμό χώρων εργασίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά