Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σύστημα εξόρυξης γνώσης και παρακολούθησης κυκλοφορίας οδικών δικτύων πόλεων

Stamatopoulos Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/138EB87F-0633-4E08-B85F-CF54331D877A
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Σταματόπουλος, "Σύστημα εξόρυξης γνώσης και παρακολούθησης κυκλοφορίας οδικών δικτύων πόλεων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.98303
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια, το πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης αυξάνεται με σταθερό ρυθμό, καθιστώντας την οδήγηση μια δυσμενή και κουραστική διαδικασία για τους περισσότερους από εμάς. Παρόλο που οι μητροπολιτικές περιοχές μεγαλώνουν συνεχώς, δεν έχει βρεθεί ακόμη αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού οχημάτων στα οδικά τους δίκτυα. Για το λόγο αυτό, αποφασίσαμε να σχεδιάσουμε μια εφαρμογή που προσομοιώνει τη ροή κυκλοφορίας στην πόλη των Χανίων και διαμορφώνει ένα σύστημα υποστήριξης όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την κυκλοφορία. Αρχικά, συλλέγουμε δεδομένα κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο με ρυθμό μετάδοσης μερικών λεπτών για κάθε άκρο/οδικό τμήμα της πόλης και, στη συνέχεια, ομαδοποιούμε αυτά τα δεδομένα μέσω ενός διαιρετικού μοντέλου ιεραρχικής ομαδοποίησης για να εξαγάγουμε τις σχέσεις μεταξύ τους, όπως η διάδοση της κυκλοφορίας, διαχωρισμός και συγχώνευση. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εμφανίσουμε τη συμπεριφορά της ροής κυκλοφορίας του οδικού δικτύου για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της ημέρας, συνθέτοντας ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη καλύτερων συστημάτων συγκοινωνιών ή ακόμα και τεχνικών για τη μείωση της υπερφόρτωσης των δρόμων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά