Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Στατιστική ανάλυση δεδομένων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αιολικών πάρκων

Exarchakos Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3DA63488-0336-480C-9CC3-2EEE150543D6
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Εξαρχάκος, "Στατιστική ανάλυση δεδομένων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αιολικών πάρκων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.98373
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια, εντατικοποιείται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η πολιτική αυτή συντελεί στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Τα συστήματα παραγωγής γίνονται υβριδικά και για να επιτυγχάνεται σωστά ο ημερήσιος ενεργειακός προγραμματισμός απαιτούνται ακριβείς προβλέψεις των φορτίων της κάθε μονάδας. Για το λόγο αυτό, με τη παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται πρόβλεψη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και δίδεται έμφαση στα αιολικά πάρκα λόγω της απρόβλεπτης φύσης του ανέμου. Αρχικά, συλλέγονται τα δεδομένα και στη συνέχεια αφού ελεγχθούν ποιοτικά, δημιουργούνται οι απαραίτητες χρονοσειρές. Ακολουθεί η στατιστική ανάλυση τους ώστε να διαπιστωθεί η φύση τους και να ανιχνευθούν τάσεις, μοτίβα και αυτοσυσχετίσεις μεταξύ αυτών. Αφού γίνουν οι απαραίτητες μετατροπές, ελέγχονται και εκπαιδεύονται όλα τα πιθανά μοντέλα AR, MA, ARMA, ARIMA και SARIMA προκειμένου να επιλεχθεί το καταλληλότερο. Με βάση αυτό παράγονται προβλέψεις εκτός δείγματος εκπαίδευσης οι οποίες στη συνέχεια αξιολογούνται. Με το πέρας της διαδικασίας αυτής, αναπτύσσεται μια διαδικασία εκπαίδευσης μοντέλων μηχανικής μάθησης XGBoost με σκοπό τη παραγωγή ακόμα καλύτερων προβλέψεων από αυτές που προσέδωσαν τα στατιστικά μοντέλα. Με αυτόν τον τρόπο παράγουμε τις απαιτούμενες προβλέψεις οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν στον ημερήσιο ενεργειακό προγραμματισμό.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά