Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εξερεύνηση αποτυπώματος σε συστήματα - παγίδα για κρυφή ανίχνευση επιθέσεων

Ntolka Despoina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D07332AF-D814-407E-A309-3E00B7F14DF2
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δέσποινα Ντόλκα, "Εξερεύνηση αποτυπώματος σε συστήματα - παγίδα για κρυφή ανίχνευση επιθέσεων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.98376
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Καθώς ο τομέας της κυβερνοασφάλειας συνεχίζει να εξελίσσεται, τα honeypots γίνονται ολοένα και πιο σημαντικά. Τα honeypots είναι συστήματα παγίδες τα οποία μιμούνται πραγματικές υπηρεσίες με σκοπό να δελεάζουν κυβερνοεπιτιθέμενους. Εκτός από την προσέλκυση κακόβουλων χρηστών, μελετούν επίσης τη συμπεριφορά τους και αποκαλύπτουν τις τακτικές τους. Ως αποτέλεσμα, οι ειδικοί στον κυβερνοχώρο είναι ενημερωμένοι για τις πιο πρόσφατες μεθοδολογίες και στρατηγικές επιθέσεων που χρησιμοποιούν οι επιτιθέμενοι. Ωστόσο, με κάθε καινοτόμο στρατηγική άμυνας προκύπτουν προκλήσεις. Ένα κύριο ζήτημα είναι η ικανότητα των επιτιθέμενων να αναγνωρίσουν τα honeypots σε σύγκριση με τα πραγματικά συστήματα ανιχνεύοντας διαφορές στη συμπεριφορά και τις απαντήσεις τους. Αυτή η έρευνα εστιάζει στο θέμα της δακτυλικής αποτύπωσης, και συγκεκριμένα εξετάζει αδυναμίες στα honeypots χαμηλής - και μεσαίας - αλληλεπίδρασης. Ο λόγος που επιλέγουμε honeypots χαμηλής- και μεσαίας- αλληλεπίδρασης είναι γιατί είναι πιο επιρρεπή στο να αναγνωριστούν σε σχέση με τα honeypots υψηλής-αλληλεπίδρασης λόγω του περιορισμένου βάθους προσομοίωσης. Αρχικά, εγκαθιστούμε αυτά τα honeypots σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα και αναλύουμε λεπτομερώς τη συμπεριφοράς τους λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως ports, banners, και headers. Στη συνέχεια, τα συγκρίνουμε με μηχανήματα σε όλο τον παγκόσμιο ιστό με σκοπό να ανακαλύψουμε παρόμοια honeypots. Τα αποτελέσματα αυτών των συγκρίσεων είναι ανησυχητικά, καθώς αποκαλύπτουν υπάρχουσες ευπάθειες μεταξύ των honeypots. Όσο προχωράμε παρακάτω αυτά τα ευρήματα γίνονται αρκετά σημαντικά. Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τις προσπάθειες της κυβερνοασφάλειας που στοχεύουν να διορθώσουν αυτές τις αδυναμίες και διασφαλίσουμε ότι τα honeypots παραμένουν αξιόπιστα αμυντικά εργαλεία, ακόμα και όταν οι εισβολείς βελτιώνουν τις δεξιότητές τους στην ταυτοποίηση συστημάτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά