Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μία εισαγωγική ανάλυση ακρίβειας σε προσομοιωμένα συστήματα αρχιτεκτονικής RISC-V

Kioulos Evangelos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9505B547-AD0E-4FFF-B5E9-5C4E51327D13
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευάγγελος Κιούλος, "Μία εισαγωγική ανάλυση ακρίβειας σε προσομοιωμένα συστήματα αρχιτεκτονικής RISC-V", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.98383
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η αρχιτεκτονική RISC−V προκαλεί αυξανόμενο ενδιαφέρον, τόσο στη βιομηχανία όσο και στην ακαδημαϊκή κοινότητα, λόγω της επεκτασιμότητας της, του απλού συνόλου εντολών που προσφέρει και του ανοιχτού της κώδικα. Η ενσωμάτωση της αρχιτεκτονικής RISC−V στον ευρέως χρησιμοποιημένο προσομοιωτή gem5 γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της RTL προσομοίωσης και της προσομοίωσης επιπέδου συνόλου εντολών (ISA, όπως τα Spike, QEMU), καθώς εισάγει στο οικοσύστημα της αρχιτεκτονικής RISC−V την προσομοίωση επιπέδου μίκρο-αρχιτεκτονικής. Ωστόσο, η εν λόγω εφαρμογή εγείρει ζητήματα ως προς τον βαθμό ακρίβειας της υλοποίησης της αρχιτεκτονικής RISC-V στο gem5, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Η ακρίβεια στην μοντελοποίηση έχει ιδιαίτερη αξία τόσο στην καθοδήγηση της σχετικής έρευνας, όσο και στην ανάδειξη πεδίων βελτιστοποίησης των διαφόρων αρχιτεκτονικών. Σε αυτή τη διπλωματική εργασία προσπαθούμε να παραγάγουμε την απόδοση και τα κόστη σε ισχύ και ενέργεια μιαςASIC υλοποίησης ενός επεξεργαστή αρχιτεκτονικής RISC−V, του CVA6 (παλαιότερα γνωστός και ως Ariane), σε ένα προσομοιωμένο σύστημα στον προσομοιωτή gem5. Παρουσιάζουμε την πειραματική διαδικασία όπου χρησιμοποιούμε τον προσομοιωτή gem5 για τον υπολογισμό της απόδοσης του συστήματος και τον προσομοιωτή McPAT για τον υπολογισμό της ισχύος και της ενέργειας. Στη συνέχεια, αξιολογούμε τα αποτελέσματά μας χρησιμοποιώντας benchmarks από το οικοσύστημα της αρχιτεκτονικής RISC−V και συγκρίνοντάς τα με τα δημοσιευμένα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά