Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

MEREBO2: Μηχανή ανάλυσης οντοτήτων πολλαπλών πηγών και βελτιστοποίησης καλαθιού Web αγορών σε κινητές συσκευές Android

Koulaouzidis Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3872B280-EDE9-4ACF-80FF-901FEEEED9C9
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Κουλαουζίδης, "MEREBO2: Μηχανή ανάλυσης οντοτήτων πολλαπλών πηγών και βελτιστοποίησης καλαθιού Web αγορών σε κινητές συσκευές Android", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.98511
Εμφανίζεται στις Συλλογές
Συσχετίσεις με Άλλα Τεκμήρια

Περίληψη

Στη σύγχρονη εποχή του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπου ο αριθμός των επιλογών ανάμεσα στα προϊόντα αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς, η δυνατότητα της αποτελεσματικής και ακριβούς αναγνώρισης όμοιων προϊόντων αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του online market analysis. Σε αυτό το πλαίσιο, τεχνικές σύγκρισης εικόνων έχουν αποδείξει την δύναμή τους στον τομέα της σύγκρισης και εύρεσης όμοιων προϊόντων. Αυτή η διπλωματική εργασία εξερευνά αλγορίθμους image comparison και άλλες μεθόδους ειδικές για την εύρεση παρόμοιων προϊόντων με σκοπό την βελτίωση της απόδοσης και της αξιοπιστίας του MEREBO. Πέρα από την βέβαιη αξία που προσδίδει η προσθήκη σύγκρισης εικόνων, το scalability και ο χρόνος εκτέλεσης της διαδικασίας παραμένουν ως εμπόδια. Για να συμβαδίζει ένα σύστημα με τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας και τις συχνές αλλαγές στους καταλόγους, είναι ιδιαίτερα μεγάλης σημασίας η ανάπτυξη αλγορίθμων και συστημάτων τα οποία πέρα από ακριβή και αξιόπιστα, θα πρέπει να εκτελούν το έργο τους στους καλύτερους δυνατούς χρόνους. Επομένως, το δεύτερο θέμα που θα απασχολήσει αυτή τη διπλωματική είναι η βελτίωση του χρόνου εκτέλεσης του συστήματος με υπέρτατο στόχο να είναι δυνατή η παρουσία του σε ένα πραγματικό περιβάλλον ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο συνδυασμός της αποτελεσματικής εύρεσης όμοιων αντικειμένων με τον βελτιωμένο χρόνο εκτέλεσης θα συμβάλουν σε ένα πιο εύκολο και ουσιώδες σύστημα ηλεκτρονικών αγορών, οφελώντας εξίσου τα καταστήματα και τους πελάτες. Ο τελευταίος στόχος της διπλωματικής επικεντρώνεται στην μεταφορά τέτοιων συστημάτων σε κινητές συσκευές. Κάτι τέτοιο περιλαμβάνει την αντιμετώπιση των περιορισμών που θέτονται από τις διαφορετικές συσκευές, όπως το μέγεθος οθόνης και η περιορισμένη υπολογιστική δύναμη. Αυτή η προσθήκη, σε συνδυασμό με την αξιοπιστία και την ταχύτητα του συστήματος, αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη εφαρμογών ανάλυσης όμοιων προϊόντων σε περιβάλλον online αγορών, στοχεύοντας στην βελτίωση του τρόπου με τον οποίο οι πελάτες αλληλεπιδρούν με το σύστημα και σχηματίζουν μια πληροφορημένη απόφαση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά