Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Τεχνική και οικονομική μελέτη και ανάλυση λειτουργίας ενός αιολικού πάρκου

Krokos Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/008A4475-9335-4CAF-B359-3022D196B966
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Κρόκος, "Τεχνική και οικονομική μελέτη και ανάλυση λειτουργίας ενός αιολικού πάρκου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.98695
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ανάγκη μετάβασης σε οικονομικά μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης είναι αδήριτη, καθώς οι αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, απόρροια κυρίως της εκπομπής αερίων ρύπων του θερμοκηπίου για την παραγωγή ενέργειας είναι περισσότερο από ποτέ αντιληπτές. Η στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προκειμένου να υποκατασταθεί η καταναλισκόμενη ενέργεια που παράγεται μέσω καύσης ορυκτών καυσίμων (λιγνίτης και φυσικό αέριο) έχει ήδη ξεκινήσει, με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έχουν τη μεγαλύτερη διείσδυση να είναι κατά σειρά η υδροηλεκτρική, η αιολική και η ηλιακή ενέργεια. Σε αντίθεση με την ηλιακή και υδροηλεκτρική ενέργεια, η αιολική ενέργεια έχει λιγότερο στοχαστικό χαρακτήρα, κατόπιν μελέτης του αιολικού δυναμικού στον τόπο εγκατάστασης. Επιπρόσθετα, σε αντίθεση με την ηλιακή ενέργεια, η αιολική ενέργεια δεν παράγεται αποκλειστικά κατά το διάστημα που υπάρχει ηλιοφάνεια, αλλά επεκτείνεται σε όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. Το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει, ειδικά από το 2010 να γίνεται περισσότερο ευνοϊκό για την επιτάχυνση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα της χώρας. Στα πλαίσια της παρούσης μελετήθηκε ένα αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 101,2MW στην περιοχή του Ηρακλείου, στην Κρήτη, με τη βοήθεια του λογισμικού Retscreen Expert. Η μελέτη εστιάζει περισσότερο στην οικονομική ανάλυση του αιολικού πάρκου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, το αρχικό κόστος εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία φτάνει στα $212.850.000, με την Καθαρή Παρούσα Αξία του να φτάνει στα $47.821.360, την αποπληρωμή να επέρχεται μετά από 7,1 έτη και τον Εσωτερικό Βαθμό Απόδοσης του μελετώμενου αιολικού πάρκου να φτάνει στο 15,1%. Ετησίως υπολογίζεται παραγωγή 274.466MWh ηλεκτρικής ενέργειας και μείωση εκπομπής αερίων ρύπων του θερμοκηπίου κατά 149.282,3tn CO2.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά