Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διάγνωση σφαλμάτων σε direct drive γεννήτριες μονίμων μαγνητών για υπεράκτιες ανεμογεννήτριες

Sergakis Alexandros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/23414A94-ECB3-42E3-AD0E-02FFBB33AA8A
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αλέξανδρος Σεργάκης, "Διάγνωση σφαλμάτων σε direct drive γεννήτριες μονίμων μαγνητών για υπεράκτιες ανεμογεννήτριες", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.98699
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η υπεράκτια αιολική ενέργεια είναι σημαντική για την ουδετερότητα της Ελλάδας ως προς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050. Μελέτη του ΕΛΙΑΜΕΠ αναδεικνύει την κοινωνικοοικονομική αξία των υπεράκτιων αιολικών πάρκων. Το πλαίσιο ανάλυσης κόστους-ωφέλειας (CBA) εξετάζει τις παγκόσμιες και τοπικές επιπτώσεις, εστιάζοντας στη μείωση των εκπομπών CO2 και την ανάγκη αποζημίωσης των τοπικών κοινοτήτων που πλήττονται από τις υπεράκτιες ανεμογεννήτριες. Αυτές οι ανεμογεννήτριες, συχνά χρησιμοποιούν γεννήτριες μόνιμων μαγνητών άμεσης κίνησης (PMSG), παίζουν κρίσιμο ρόλο στην αποτελεσματική αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας. Η αξιοπιστία και η απόδοση αυτών των γεννητριών είναι σημαντική για την αδιάκοπη παραγωγή ενέργειας.Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά την διάγνωση σφαλμάτων σε γεννήτριες μόνιμων μαγνητών άμεσης κίνησης, με ιδιαίτερη έμφαση στις γεννήτριες C-Gen, με στόχο τη βελτίωση της συντήρησης και της λειτουργίας των υπεράκτιων ανεμογεννητριών. Η έρευνά μας εξετάζει διαφορετικές προηγμένες τεχνικές ανίχνευσης σφαλμάτων σε περιπτώσεις απομαγνητισμού (σφάλμα δρομέα), συμπεριλαμβανομένης της προσέγγισης διανύσματος Park (PVA),της εκτεταμένης προσέγγισης διανύσματος Park (EPVA), της ανάλυσης σημάτων ρεύματος κινητήρα (MCSA) και της παρακολούθησης ροής μέσω των τάσεων των αισθητήρων. Αυτές οι προηγμένες διαγνωστικές μέθοδοι συμβάλλουν στη συνολική αποδοτικότητα και διάρκεια ζωής των υπεράκτιων ανεμογεννητριών, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα της παραγωγής ενέργειας.Διάφορα ποσοστά απομαγνήτισης για 1 ή 2 (μη προσκείμενοι) μαγνήτες δοκιμάζονται με διαφορετικά ομικά φορτία, τα οποία προσομοιώνονται μέσω του Simcenter MAGNET για κάθε περίπτωση μόνιμης κατάστασης της C-gen γεννήτριας. Οι μετρήσεις τάσης, ρεύματος και ροπής από τη προσομοίωση δειγματοληπτούνται (6kHz) και επεξεργάζονται εκ των υστέρων με τη χρήση του MATLAB για τη διάγνωση κάθε περίπτωσης απομαγνήτισης.Μετά την ανάλυση του επεξεργασμένου σήματος, μπορούμε να εντοπίσουμε τις διαφορές παρατηρώντας τα σήματα των υγιών και των ελαττωματικών περιπτώσεων στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας, συγκεκριμέναμελετώντας τις αρμονικές συχνότητες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά