Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ενισχυτική μάθηση με Q-Νευρωνικά δίκτυα με κανονικοποιημένη εκτίμηση πλεονεκτήματος για αυτόνομη οδήγηση χωρίς λωρίδες κυκλοφορίας

Bakopoulos Leonidas

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D3C88FA1-E3BF-4A7F-A068-C442BEEC9829
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Λεωνίδας Μπακόπουλος, "Ενισχυτική μάθηση με Q-Νευρωνικά δίκτυα με κανονικοποιημένη εκτίμηση πλεονεκτήματος για αυτόνομη οδήγηση χωρίς λωρίδες κυκλοφορίας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.98702
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα περασμένα χρόνια, το Deep Reinforcement Learning (Deep-RL) εξελίχθηκε σε ένα ισχυρό εργαλείο που μπορεί να υπερνικήσει σε πολλούς τομείς τις ικανότητες του ανθρώπου και των τυπικών αλγορίθμων. Το Deep-RL διαφέρει από το κλασικό Reinforcement Learning στην ικανότητά του να αντιμετωπίζει πολύπλοκα προβλήματα που υφίστανται σε μεγαλύτερους και, μερικές φορές, συνεχείς χώρους δράσης και καταστάσεων. Παράλληλα, η έρευνα στον τομέα της κυκλοφορίας οχημάτων, είναι υψίστης σημασίας. Αρκετές μελέτες έχουν προτείνει ότι τα αυτόματα οχήματα μπορούν να βελτιστοποιήσουν τη ροή της κυκλοφορίας. Τα οχήματα στον δρόμο τείνουν να διατηρούν διαφορετικές ταχύτητες, το οποίο οδηγεί σε πληθώρα καταστάσεων που απαιτούν κατάλληλες αντιδράσεις, όπως αυτή της ασφαλούς προσπέρασης. Τα τελευταία χρόνια, το παράδειγμα της κυκλοφορίας χωρίς λωρίδες (lane-free traffic) έχει εμφανιστεί ως καινοτομία στον τομέα της κυκλοφορίας οχημάτων, η οποία, προβλέπει τη χρήση ολόκληρου του πλάτους ενός δρόμου από αυτόματα και (ενδεχομένως διασυνδεδεμένα) οχήματα. Σε ένα περιβάλλον χωρίς λωρίδες, τα οχήματα μπορούν να τοποθετούνται οπουδήποτε στον δισδιάστατο χώρο, περιπλέκοντας σημαντικά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και διαφοροποιώντας την από την παραδοσιακή προσέγγιση με λωρίδες. Το Deep RL είναι ένας φέρελπις υποψήφιος που θα κληθεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που προκύπτουν από αυτόν τον νέο σχεδιασμό κυκλοφορίας. Δεδομένου του παραπάνω πλαισίου, η παρούσα διατριβή βασίζεται στην πρόσφατη εργασία των Karalakou et al. [1] που επέτρεψε την εφαρμογή του αλγορίθμου Deep Deterministic Policy Gradients (DDPG) του Deep RL στον τομέα της κυκλοφορίας χωρίς λωρίδες. Η εργασία μας, χτίζει βαθμιαία ένα αυτόνομο πράκτορα που συνδυάζει διάφορα αλγοριθμικά στοιχεία, έχοντας ως βάση τον Deep-RL αλγόριθμο Normalized Advantage Functions (NAF). Συγκεκριμένα, προτείνουμε τον συνδυασμό του NAF με το Prioritized Experience Replay (PER), το Parameter State Noise for Exploration (PSNE), την δημοφιλή μέθοδο εξερεύνησης Boltzmann, και μια μέθοδο τοπικής βελτιστοποίησης. Στη συνέχεια, ελέγχουμε μεθοδικά την προσέγγισή μας χρησιμοποιώντας ως περιβάλλον έναν αυτοκινητόδρομο χωρίς λωρίδες, και συγκρίνουμε την απόδοσή της με αυτή της προαναφερθείσας στο έργο [1]. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων μας στην προσομοίωση δείχνουντελικά την υπεροχή της προσέγγισής μας σε σύγκριση με τον DDPG, αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα κάθε δοκιμασμένης αλγοριθμικής παραλλαγής. Τέλος, τα πειράματα εμφανίζουν, πως η παραλλαγή που συνδυάζει NAF+PER+PSNE (στην οποία το PSNE συνδυάζεται με τη μέθοδο εξερεύνησης Boltzmann) επιφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα μεταξύ των σεναρίων κυκλοφορίας χωρίς λωρίδες που εξετάστηκαν.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά