Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Υπολογισμός καταστάσεων ισορροπίας δοκού σε κάμψη υπό μονόπλευρες συνθήκες θλίψης με τη χρήση P.I.N.N.

Arestis-Chartabilas Zisis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/95687B15-CBBA-4E96-9D33-28BECF6F0EFA
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ζήσης Αρέστης-Χαρταμπίλας, "Υπολογισμός καταστάσεων ισορροπίας δοκού σε κάμψη υπό μονόπλευρες συνθήκες θλίψης με τη χρήση P.I.N.N. ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.98811
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα έχουν χρησιμοποιηθεί για την επίλυση προβλημάτων σε διάφορους εφαρμοσμένους τομείς. Πρόσφατα έχει αναδυθεί μια πολύ ελπιδοφόρα εφαρμογή στην επιστημονική μηχανική μάθηση με την επίλυση μερικών διαφορικών εξισώσεων χρησιμοποιώντας τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, μια προσέγγιση που αναφέρεται συνήθως ως “ physics-informed neural networks “ (PINNs). Οι διαφορικές εξισώσεις παίζουν ένα κρίσιμο ρόλο σε πολλούς τομείς της μηχανικής και της φυσικής , όπως η δυναμική των ρευστών και η δομική μηχανική. Οι μέθοδοι μοντελοποίησης με πεπερασμένα στοιχεία (Finite Element Modeling - FEM) είναι οι τυπικοί επιλυτές που χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιομηχανία . Σε αυτή την εργασία επιχειρούμε να λύσουμε μερικά προβλήματα δομικής μηχανικής χρησιμοποιώντας την μέθοδο των PINNs αξιολογούμε τα αποτελέσματα με τη βοήθεια αναλυτικών μεθόδων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά