Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη εργαλείου CAD και σχεδιασμός υλικού για εκτέλεση κυψελωτών αυτομάτων σε αναδιατασσόμενη πλατφόρμα από μη εξειδικεύμενους σε FPGAs χρήστες

Mylonakis Emmanouil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B55945D2-3D8F-4817-88A2-CC64C58C1D0B
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εμμανουήλ Μυλωνάκης, "Ανάπτυξη εργαλείου CAD και σχεδιασμός υλικού για εκτέλεση κυψελωτών αυτομάτων σε αναδιατασσόμενη πλατφόρμα από μη εξειδικεύμενους σε FPGAs χρήστες", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.98831
Εμφανίζεται στις Συλλογές
Συσχετίσεις με Άλλα Τεκμήρια

Περίληψη

Τα κυψελωτά αυτόματα (cellular automata - CA) είναι μία δομή των διακριτών μαθηματικών με σημαντικές υπολογιστικές ιδιότητες (Turing complete). Εφευρέθηκαν από τον John Von Neumann και τον Stanislaw Ulam. Αποτελεί ένα σημαντικό μαθηματικό εργαλείο για μοντελοποίηση πληθώρας προβλημάτων σε πολλά και διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Η τεχνολογία αναδιατασσόμενης λογικής (Field Programmable Gate Array - FPGA) έχει χρησιμοποιηθεί επί δεκαετίες για να επιταχύνει υπολογισμούς κυψελωτών αυτομάτων. Σε προγενέστερη εργασία, ο Νικόλαος Κυπαρισσάς στην Διπλωματική του Εργασία στο Πολυτεχνείο Κρήτης δημιούργησε ένα παραμετροποιήσιμο πλαίσιο εργασίας και μία αρχιτεκτονική για επιτάχυνση υπολογισμών CA με γειτονιές έως 29 × 29. Στην εργασία αυτή η αρχικοποίηση και η παραμετροποίηση του επιταχυντή πρέπεινα οριστούν εκ νέου για κάθε διαφορετικό μοντέλο CA, και η σχεδίαση να περάσει μέσα από τα εργαλεία CAD του κατασκευαστή Xilinx για τοποθέτηση και διασύνδεση πόρων (Place and Route) της FPGA. Στην παρούσα διπλωματική εργασία επεκτείνουμε τα παραπάνω αποτελέσματα ώστε ο χρήστης να μην χρειάζεται να γράψει κώδικα ή να περάσει την σχεδίασή του μέσα από τα εργαλεία της εταιρίας Xilinx για τοποθέτηση και διασύνδεση πόρων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω αλλαγών στην υφιστάμενη αρχιτεκτονική που επιτρέπουν την χρήση τηςγια διαφορετικά μοντέλα του χρήστη, και μέσω ενός γραφικού περιβάλλοντος που αλληλεπιδρά με το υλικό (hardware) του συστήματος για να φορτώνει νέες σχεδιάσεις. Μία επί πλέον γραφική διεπαφή (Graphical User Interface - GUI) έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής, ώστε ο χρήστης να μην χρειάζεται να ορίζει τα έως και 841 (29 × 29) βάρη στις γειτονιές ένα-ένα, αλλά με γραφικό τρόπο και μάλιστα αυτόματο όπου υπάρχουν συμμετρίες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά