Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Στατιστική επεξεργασία αέριων ρύπων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας για το διάστημα 2001-2021. Επίδραση των μέτρων κατά της πανδημίας

Eleftheriou Artemios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FAA040E2-8925-4BCF-8582-2EF090FF69EF
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αρτέμιος Ελευθερίου, "Στατιστική επεξεργασία αέριων ρύπων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας για το διάστημα 2001-2021. Επίδραση των μέτρων κατά της πανδημίας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.98835
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα είναι ένα θέμα που απασχολεί έντονα την επιστημονική κοινότητα. Η ρύπανση της ατμόσφαιρας έχει επιπτώσεις σε πολλούς τομείς όπως το κλίμα με την υπερθέρμανση του πλανήτη, η πανίδα και η χλωρίδα, η οικονομία αλλά και η δημόσια υγεία. Στις πόλεις η ανθρώπινη δραστηριότητα συμβάλλει στη συσσώρευση ρύπων στην ατμόσφαιρα γιατί εκεί συγκεντρώνονται οι περισσότερες ανθρωπογενείς πηγές ρύπων, (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, οχήματα, κεντρικές θερμάνσεις κλπ.). Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα είναι η ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά. Η εξέλιξη της αέριας ρύπανσης στο Λεκανοπέδιο της Αττικής παρακολουθείται με τη βοήθεια ενός δικτύου σταθμών του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του ΥΠΕΝ. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της διαχρονικής εξέλιξης των αέριων ρύπων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας στην 20ετια 2001 – 2021 και η επίδραση των μέτρων κατά της πανδημίας στο ύψος των μετρούμενων ρύπων. Για την πραγμάτωση αυτής της εργασίας συγκεντρώθηκε το σύνολο των ωριαίων μετρήσεων των αερίων ρύπων τριών σταθμών για το διάστημα 2001 – 2021 όπως επίσης και οι τιμές των μετεωρολογικών παραμέτρων για την τριετία 2019 - 2021. Μελετήθηκε η διαχρονική μεταβολή των ρύπων σε τρεις σταθμούς του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (Σταθμός Αθηνάς, Σταθμός Πατησίων και Σταθμός Πειραιά) για το μονοξείδιο του αζώτου (NO), το διοξείδιο του αζώτου (NO2), το όζον (O3) , το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και το διοξείδιο του θείου (SO2) κατά τη διάρκεια της 20ετιας. Αναζητήθηκε πιθανή συσχέτιση ανάμεσα στις μέσες ετήσιες τιμές αερίων των ρύπων τριών σταθμών και βρέθηκαν μοντέλα που να συσχετίζουν τους ρύπους των σταθμών μεταξύ τους. Μελετήθηκαν οι ημερήσιες τιμές ρύπων για το διάστημα 11/3 – 3/5 για την τετραετία 2019 - 2021 και αναζητήθηκαν διαφορές στις τιμές των αερίων ρύπων εξαιτίας περιοριστικών μέτρων του 2020 λόγω της πανδημίας. Με τη βοήθεια στατιστικών πακέτων αναζητήθηκε η πρόβλεψη των τιμών των μελετώμενων ρύπων (βάση τριών διαφορετικών μοντέλων) για τα επόμενα 2 χρόνια. Τέλος μελετήθηκε η εξέλιξη των μετεωρολογικών παραμέτρων για την τριετία 2019 – 2021 και αναζητήθηκε η συσχέτιση του τιμών του Ο3 με τις τιμές της ηλιακής ακτινοβολίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά