Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επίδραση καύσεων γεωργικών υπολειμμάτων στη συγκέντρωση των αιωρούμενων σωματιδίων σε αγροτική περιοχή του νομού Χανίων

Chaldaiou Maria-Georgia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/DFC61DF3-E4F9-4603-BDEA-0AA19EFFE456
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρίια-Γεωργία Χαλδαίου, "Επίδραση καύσεων γεωργικών υπολειμμάτων στη συγκέντρωση των αιωρούμενων σωματιδίων σε αγροτική περιοχή του νομού Χανίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.98842
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν να μελετηθεί πόσο επηρεάστηκε η ατμόσφαιρα μιας καθορισμένης περιοχής από τις καύσεις γεωργικών υπολειμμάτων. Οι μετρήσεις έλαβαν χώρα στην ημιαστική περιοχή της Κρήτης την Επισκοπή Αγυιάς Χανίων. Η επιλογή της περιοχής έγινε λόγω ιδανικής τοποθεσίας, σημείο πολύ κοντά σε σπίτια και σε εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης. Στην Επισκοπή τοποθετήθηκε το όργανο DustTrakII καταμέτρησης των συγκεντρώσεων των σωματιδίων PM10 σε χρονική περίοδο κατά την οποία επιτρεπόντουσαν οι καύσεις γεωργικών υπολειμμάτων.Οι μετρήσεις διήρκησαν συνολικά 36 ημέρες και χωρίστηκαν σε τέσσερις δειγματοληψίες, οι οποίες ήταν οι εξής: 24.3.2022-29.3.2022, 2.4.2022-9.4.2022, 10.4.2022-20.4.2022 και 24.4.2022-4.5.2022. Το όργανο βρισκόταν τοποθετημένο σε ύψος περίπου τεσσάρων μέτρων από το έδαφος. Από την ανάλυση των δεδομένων βρέθηκε ότι για την 1η περίοδο δειγματοληψίας η μέγιστη τιμή των PM10 ήταν 48.5 μg/m3 και η μικρότερη 12.5 μg/m3, για την δεύτερη δειγματοληψία μέγιστη και ελάχιστη τιμή των PM10 ήταν 61.6 και 7.7 μg/m3 αντίστοιχα, στην τρίτη δειγματοληψία μέγιστη τιμή ήταν τα 44.2 μg/m3 ενώ ελάχιστη τα 7.7 μg/m3, τέλος για την τέταρτη δειγματοληψία μετρήθηκε ως μεγαλύτερη τιμή αιωρούμενων σωματιδίων τα 22.4 μg/m3 και μικρότερη τα 7.3 μg/m3.Παράλληλα, οι μετρήσεις από την Επισκοπή συγκρίθηκαν με μετρήσεις PM10 από το σταθμό του Ακρωτηρίου που βρίσκεται εντός του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η μάζα των PM10 μετρήθηκε με έναν αναλυτή βήτα ακτινοβολίας (SHARP 5030i). Η πρώτη δειγματοληψία είχε μέγιστη και ελάχιστη τιμή 86.7 μg/m3 και 15.2 μg/m3 αντίστοιχα, η δεύτερη είχε 533.6 μg/m3, 5.7 μg/m3 αντίστοιχα, η τρίτη είχε 129.9 μg/m3, 1.6 μg/m3 αντίστοιχα και τέλος η τέταρτη 87.9 μg/m3και 4.2 μg/m3. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την διάρκεια των μετρήσεων υπήρξε κύμα Αφρικανικής σκόνης και γι’ αυτό το λόγο οι τιμές των αιωρούμενων σωματιδίων σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν αρκετά υψηλές, όπως κατά την διάρκεια της 2ης δειγματοληψίας και στις δύο περιοχές μελέτης όπου μετρήθηκαν 61.5 μg/m3 στην Επισκοπή και 533.6 μg/m3 στο Ακρωτήρι ως μέγιστες τιμές. Άλλες πιθανές πηγές που ενδέχεται να επηρέασαν τα αποτελέσματα των μετρήσεων ήταν τα σωματίδια λόγω εκπομπών οχημάτων από την κίνηση στους δρόμους της περιοχής, το πιθανό άναμμα τζακιών κ.α.. .Τα αιωρούμενα σωματίδια σε κάθε περιοχή ξεχωριστά ήταν σε ορισμένες μετρήσεις σε υψηλά επίπεδα. Ωστόσο για την βασική περιοχή μελέτης που ήταν η Επισκοπή δεν συναντήθηκαν υψηλές τιμές PM10 συχνά, οπότε θεωρήθηκε ότι δεν είχαμε συστηματική επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Για την ευκολότερη ανάλυση των δεδομένων θεωρήθηκε επίσης ότι ένα φαινόμενο καύσης γεωργικών υπολειμμάτων μπορούσε να διαρκέσει έως και 2,5 ώρες από το πρωί έως το απόγευμα, αποκλείοντας τις βραδινές ώρες στις οποίες δεν ευδοκιμούν οι αγροτικές εργασίες. Έτσι συνολικά στην Επισκοπή υπήρξαν 16 καύσεις οι περισσότερες από αυτές την τρίτη περίοδο δειγματοληψίας από τις 6:30 έως 9:00 π.μ. Οι καύσεις ταυτοποιήθηκαν καθώς κατά μέσο όρο μιας ώρας έγιναν απότομες αυξήσεις των τιμών των PM10 με μεγαλύτερη την αύξηση των PM10 που άγγιξε το ποσοστό του 277%. Επιπλέον, τις βραδινές ώρες παρατηρήθηκε άνοδος των συγκεντρώσεων που δεν οφειλόταν σε καύσεις γεωργικών υπολειμμάτων αλλά στην επίδραση που έχει η μείωση του οριακού στρώματος της ατμόσφαιρας με παράλληλη εξασθένηση των ανέμων. Η σύγκριση των δύο περιοχών έδειξε ότι οι τιμές των PM10 χαρακτηρίστηκαν από διαφορετική μεταβλητότητα λόγω διαφορετικής τοποθεσίας. Παραδείγματος χάρη στην 2η δειγματοληψία κυμάνθηκαν από 5.7 μg/m3 έως 533.7 μg/m3,ενώ για την αντίστοιχη δειγματοληψία στην Επισκοπή οι τιμές κυμάνθηκαν από 7.7 μg/m3 έως 61.6 μg/m3. Τέλος από την σύγκριση των μετεωρολογικών δεδομένων με τη μάζα των αιωρούμενων σωματιδίων φάνηκε ότι οι μετρήσεις κατά περίπτωση εμφανίζουν συσχέτιση με τα δεδομένα των μετρήσεων.Συμπερασματικά τα αποτελέσματα έδειξαν μία τοπική επιβάρυνση στη συγκέντρωση των PM10 λόγω των καύσεων των γεωργικών υπολειμμάτων. Η σημαντική αύξηση των συγκεντρώσεων κατά τη διάρκεια φαινομένων μεταφοράς Αφρικανικής σκόνης αποτέλεσε περιοδική πηγή αύξησης των συγκεντρώσεων των αιωρούμενων σωματιδίων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά