Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διερεύνηση της κατανομής Li, Ce, La στις ιπτάμενες τέφρες Αγ. Δημητρίου και Μεγαλόπολης, με μεθόδους εμπλουτισμού και εκλεκτικές εκχυλίσεις

Lionakis Minas, Spanos Xenofon

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D3CD4431-4C47-47C0-BCEF-9EDB4334E5F5
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μηνάς Λιονάκης, Ξενοφών Σπανός, "Διερεύνηση της κατανομής Li, Ce, La στις ιπτάμενες τέφρες Αγ. Δημητρίου και Μεγαλόπολης, με μεθόδους εμπλουτισμού και εκλεκτικές εκχυλίσεις", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.98883
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνάται η κατανομή και οι τρόποι εμφάνισης μετάλλων στρατηγικής σημασίας στην ιπτάμενη τέφρα από την καύση λιγνίτη από τις περιοχές της Μεγαλόπολης στην Αρκαδία καθώς και του Αγίου Δημητρίου της Κοζάνης. Τα μέταλλα που μελετήθηκαν είναι το La και το Ce ως αντιπροσωπευτικά των ελαφρών σπανίων γαιών και το Li. Για τη μελέτη εφαρμόστηκαν μαγνητικός διαχωρισμός και εκλεκτικές εκχυλίσεις. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν:1. Χαρακτηρισμός του δείγματος της ιπτάμενης τέφρας:• Ορυκτολογική ανάλυση με περιθλασιμετρία ακτίνων Χ (XRD)• Χημική ανάλυση (κύρια στοιχεία) με φασματομετρία ακτίνων Χ φθορισμού (XRF)• Ποσοτικός προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε Li, La και Ce με φασματομετρία μάζας με επαγωγικά συζευγμένο κλάσμα (ICP-MS) 2. Μαγνητικός διαχωρισμός αρχικού δείγματος ιπτάμενης τέφρας3. Εκλεκτικές εκχυλίσεις με HCl και HFΣτα προϊόντα του μαγνητικού διαχωρισμού και στα υπολείμματα από τις εκλεκτικές εκχυλίσεις πραγματοποιήθηκε ορυκτολογική ανάλυση και ποσοτικός προσδιορισμός Li, La και Ce με τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για τον χαρακτηρισμό του αρχικού δείγματος. Η περιεκτικότητα σε Li, La και Ce μετρήθηκε 211, 70 και 129 mg/kg για τα δείγματα της Μεγαλόπολης και 126, 44 και 81 mg/kg για τα δείγματα του Αγ. Δημητρίου αντίστοιχα. Τα μέταλλα που μελετήθηκαν εμφανίζονται εμπλουτισμένα στις ιπτάμενες τέφρες της Μεγαλόπολης και του Αγ. Δημητρίου σε σχέση με το φλοιό της γης, και τις τέφρες γαιανθράκων παγκοσμίως. Φαίνεται επίσης ότι είναι συνδεμένα με τα ανόργανα αργιλοπυριτικά συστατικά του λιγνίτη και το άμορφο υλικό της ιπτάμενης τέφρας. Τόσο τα αποτελέσματα του μαγνητικού διαχωρισμού όσο και αυτά των εκλεκτικών εκχυλίσεων ενισχύουν την υπόθεση ότι τα μέταλλα που μελετήθηκαν συνδέονται με το άμορφο υλικό της ιπτάμενης τέφρας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά