Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αποφυγή «Φυσαλίδων» περιεχομένου σε φιλικούς ως προς το δίκτυο αλγόριθμους συστάσεων

Tzimpimpaki Evangelia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1C0895C1-E524-4706-AEC5-40A6905B5E4C
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευαγγελία Τζιμπιμπάκη, "Αποφυγή «Φυσαλίδων» περιεχομένου σε φιλικούς ως προς το δίκτυο αλγόριθμους συστάσεων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.98885
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σχεδόν όλες οι διαδικτυακές υπηρεσίες ενθαρρύνουν τους χρήστες να δημιουργήσουν ένα προφίλ, παρέχοντάς τους έτσι πρόσβαση σε εξατομικευμένο περιεχόμενο. Αντλώντας συνεχώς λεπτομερή δεδομένα από το χρήστη, οι πλατφόρμες εντοπίζουν τα ενδιαφέροντά του, και συστήνουν στο χρήστη όλο και πιο πετυχημένο περιεχόμενο - δηλαδή, σχετικό με τις προτιμήσεις του. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι συστάσεις γίνονται υπερβολικά προσωποποιημένες, ειδικά στα συστήματα γνωστά ως ``φιλικά προς το δίκτυο''. Τέτοιου είδους συστήματα προσπαθούν να συστήσουν πετυχημένο περιεχόμενο, αλλά παράλληλα ωθούν και τους χρήστες προς περιεχόμενα με χαμηλό κόστος πρόσβασης (πχ. που βρίσκονται στην cache). Αυτό μπορεί να οδηγήσει το χρήστη σε μία κατάσταση όπου του παρουσιάζονται μόνιμα συστάσεις ενός συγκεκριμένου χαρακτήρα, διατηρώντας ή όχι το ενδιαφέρον του μακροπρόθεσμα. Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στη βελτίωση των συστημάτων συστάσεων, μέσω της αύξησης της ποικιλομορφίας του προτεινόμενου περιεχομένου, αποτρέποντας έτσι τη δημιουργία του φαινομένου γνωστού ως ``φυσαλίδες περιεχομένου''. Ξεκινάμε με την παρουσίαση των τυπικών συστημάτων συστάσεων, την εξέλιξή τους σε ``φιλικά προς το δίκτυο'' συστήματα συστάσεων, και την αναπαράσταση του φαινομένου των ``φυσαλιδών περιεχομένου'' στα δεύτερα. Εισάγουμε τα ``ποικίλα, φιλικά προς το δίκτυο συστήματα συστάσεων'', τα οποία στοχεύουν στην παράλληλη επίτευξη ικανοποιητικών συστάσεων, χαμηλού κόστους και υψηλής ποικιλομορφίας. Αφού διατυπώσουμε τη λειτουργία αυτών των συστημάτων ως πρόβλημα βελτιστοποίησης, αποδεικνύουμε ότι το πρόβλημα αυτό είναι κυρτό, και το γραμμικοποιούμε πριν το επιλύσουμε. Από όσο γνωρίζουμε, δεν υπάρχει αντίστοιχη υλοποίηση στη σχετική βιβλιογραφία η οποία να αντιμετωπίζει το ίδιο φαινόμενο επαρκώς, ενώ μάλιστα το σύστημα που δημιουργήσαμε αποδεδειγμένα επιφέρει πολύ καλή αντιστάθμιση κόστους-ποικιλομορφίας. Τέλος, το σύστημά μας επιτρέπει την ενσωμάτωση επιπλέον παραμέτρων (άλλων ερευνών), χωρίς να διακυβεύονται τα ευνοϊκά αποτελέσματα που επιτυγχάνει.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά